Professional Authors

နတ္သွ်င္ေနာင္၏ အတၳဳပၸတၱိ (၃) – စာဆုိ စစ္ဘုရင္

စာဆုိ စစ္ဘုရင္

သီဟသူရ ဘဲြ႔မည္ရင္းခံ ေတာင္ငူဘုရင္နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ရတုဖဲြ႔ဆုိျခင္း၌ အထူးထင္ရွားေသာ ‎စာဆုိေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ စကားလံုးႂကြယ္ဝသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္တူေသာ္လည္း၊ စကားလံုးခ်င္းမထပ္ ‎တူရေအာင္ သံုးစဲြႏိုင္သျဖင့္ ထူးျခားသည္။ အႏုပညာျဖစ္ေသာ စာဆုိမႈ၊ တီးမႈတ္မႈတို႔၌သာ လိမၼာတတ္ေျမာက္သည္ ‎မဟုတ္၊ ဆင္စီး၊ ျမင္းစီး၊ ဓားခုတ္၊ လံွထိုး စေသာ လက္႐ံုးရည္၌လည္း ကၽြမ္းက်င္ေလသည္။

နတ္သွ်င္ေနာင္။ ။ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ရတုဖဲြ႔ႏဲြ႔ရာ၌ တံခြန္စိုက္ခဲ့ေသာ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ သကၠရာဇ္ ၉၆၄-‎ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ ေရႊနန္းကို သိမ္းျမန္းအုပ္စိုးေတာ္မူေသာ မဟာဓမၼရာဇာဘဲြ႔ခံ ေတာင္ငူေရႊနန္းတည္မင္း၏ ‎သားေတာ္ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၉၄၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္၏။ ဘဲြ႔မည္ရင္းမွာ သီဟသူရျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၉၇၁-ခုတြင္ ‎သီဟသူရဟူေသာဘဲြ႔ျဖင့္ပင္ ေတာင္ငူေရႊနန္းကို ဆက္ခံသိမ္းပိုက္သည္။
နတ္သွ်င္ေနာင္ငယ္စဥ္ကပင္ အတီးအမႈတ္အဆိုတို႔တြင္ ဝါသနာပါေတာ္မူသည္။ ေတာင္ငူေရႊနန္းတြင္ ေစာင္း၊ ျငင္း၊ ‎ပတ္သာ တူရိယာ တတ္သူတို႔ကို ေမြးျမဴခ်ီးေျမႇာက္၍ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ကလည္း ထုိအတတ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ‎ကၽြမ္းက်င္သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား၊ ရတုကဗ်ာဖဲြ႔ႏဲြ႔ရာတြင္ ထုိ ဂီတပညာ၏ အေထာက္အပံ့ကို မ်ားစြာရခဲ့၏။ အႏုပညာျဖစ္ေသာ ‎ဆုိမႈ တီးမႈတ္မႈတုိ႔၌သာ လိမၼာတတ္ေျမာက္သည္မဟုတ္၊ ဆင္စီး၊ ျမင္းစီး၊ ဓားခုတ္၊ လွံထုိး စသည့္ လက္႐ံုးရည္၌လည္း ‎ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူ၏။ ဝါသနာလည္း မ်ားစြာ ပါသျဖင့္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေပါင္းေလာင္းျမစ္၏ အေနာက္ သာယာလွေသာ ‎ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္းလရာသီတုိင္း ဆင္ခင္း ျမင္းခင္းပဲြကို က်င္းပ၍၊ ဆင္ျမင္းတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းကို စမ္းေစသည္။ ‎ဦးရီးေတာ္ ဟံသာဝတီဘုရင္ စစ္ခ်ီတိုင္း နတ္သွ်င္ေနာင္ မလုိက္မပါရသည့္အခါဟူ၍ မရွိ။ ထုိမွ်သာမကေသး၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ‎စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အေလးျပဳကာ သုိးေဆာင္း တုိ႔က ပိုလိုဟုေခၚေသာ ဂူလီ (ကုလီ)သဘင္ကိုလည္း၊ မၾကာခဏ ညီေတာ္ ‎ဦးရီးေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ကစားေတာ္မူတတ္၏။ သာဓကျပဆုိရေသာ္ နန္းေတာ္ ေျမာက္ ေစ်းလမ္းကုိ အညီ ညႇိေစ၍၊ ‎မင္းညီမင္းသား မွဴးမတ္အေပါင္းကို ဂူလီ ကစားေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ကစားေပ်ာ္ရႊင္ေတာ္မူသည္။ ‎ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ ‘ေနမင့္ႏြယ္ရင္း၊ မင္းထက္မင္းလ်င္၊ သလင္းအုပ္စီ၊ နန္းေျမဝယ္၊ ကုလီသဘင္၊ ျမင္းႏွင့္ရႊင္၏။’ ဟု ‎‎’ေဝယႏၱာတြင္’ ခ်ီရတုတြင္ ကုလီသဘင္ကစားေပ်ာ္ရႊင္ဟန္ကို စပ္ဆိုခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ရတုကဗ်ာစပ္ဆုိမႈ၌ သူမတူေအာင္ လက္စြမ္းထက္သည့္ျပင္၊ စကားလံုးလည္း ႂကြယ္ဝသူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ‎အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးတည္းကို စကားလံုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ ေရလဲႏွင့္ သံုးသြားႏုိင္သူ ျဖစ္ေလသည္။ တနည္းကား၊ ‎ႀကိယာတခုတည္းကို အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါက္ေအာင္ အျခားအကူအညီ မယူဘဲ ေရးသားဖဲြ႔ႏဲြ႔တတ္သည္ဟူ၏။ ‎အေၾကာင္းအရာတခုတည္းကိုလည္း စကားပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပတတ္သည္။ ပံုစံအားျဖင့္ ‘တေသာင္းရွစ္ျပန္’ ခ်ီ ‎ရတု၌ အခံပိုဒ္ အလုိက္ပုိဒ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္သေဘာခ်င္း ထပ္တူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စကားလံုး မထပ္ရေအာင္ သံုးစဲြခဲ့ပံုမွာ – ‎
‎’တေသာင္းရွစ္ျပန္၊ ေလးေထာင္လြန္သား၊ ယုဂန္လွည့္သြား၊ လရထားႏွင့္၊ နတ္သားနီးၾက၊ ေသာကာလတြင္၊ ေသာကဓမၼာ၊ ‎‎ဌာပနာသား၊ သစၥာဉာဏ္ေပါင္း၊ မ႐ႈေတာင္းသည္၊ ညီေႏွာင္းေနာင္ေစာ ‎ျမတ္မုေ႒ာ။ ။ ၾကာေမာေန႔ရက္၊ ‎သက္ဆက္သည္ခ်ည္း၊ မနည္းကံုးသီ၊ မ်ားေလၿပီတည့္၊ ႏဲႊမီွတူစံု၊ ဘုန္းခ်င္းဆံုကို၊ ေၾကးမံုအသြင္၊ ‎႐ႈျမင္ေနက် ၊ ပါခ်င္လွ၍၊ ‎ထိန္းယေရႊေဘာ္၊ ေလွ်ာက္ပါေသာ္လည္း၊ နားေတာ္မညြတ္၊ ဆင္းၾကာနတ္သည္။ ။ ႏႈတ္လႊတ္မပါ ‎ျမြက္ေသာေၾကာင့္။’ ‎ဟူ၍ အခံရတု တပိုဒ္ကို စပ္ဆုိ သီကံုးၿပီးလွ်င္ -‎
‎’တေသာင္းရွစ္မည္၊ ေလးေထာင္တည္ကို၊ ရစ္သည္လွည့္ပတ္၊ လျပာသာဒ္ႏွင့္၊ ရန္နတ္နီးခိုက္၊ ေသာစဥ္ႀကိဳက္ဝယ္၊ ‎‎ထိန္႔႐ိုက္သေျပ၊ အာဏာေမႊသား၊ သေရဓမၼ၊ ေသာကေရႊေမွာက္၊ တည္ခဲ့ေျမာက္သည္၊ ေက်ာက္ေဆာက္လွ်ံေျပာင္ ‎‎(ေက်ာက္ေဆာင္လွ်ံေျပာင္)၊ ‎မိတည္းေနာင္။ ။ ရည္ေစာင္ လႏွစ္၊ အသစ္အသင့္၊ ၾကားဆင့္ေလသံ့၊ မပ်ံ႕စဘူး၊ အမူးအေမာ္၊ ‎ႀကိဳးသည္ေသာ္ကား။ ‎နားေတာ္ပ်ံ႕ေညာင္း၊ ညြတ္ခ်င္ေကာင္းဟု၊ ေရြ(ေရႊ)ေပါင္းလွည့္ျဖား၊ ေလွ်ာက္ပါျငားလည္း၊ ‎ေရႊသားျမလွ်ံ၊ ‎မြတ္ညက္စံသည္။ ။ ခ်စ္သံျမြက္ မျခည္ေသာေၾကာင့္။’ ဟူ၍ အလုိက္ရတုကို စီကံုးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ခ်စ္သူ ‎ဓာတုကလ်ာ၏ ႐ူပါ႐ံုကိုဖဲြ႔ႏဲြ႔ေသာ ‘လွေခါင္ၿငိမ့္’ ‘လွမ်ိဳးႂကြယ္’ ဟူေသာ အာလုပ္အေခၚအေဝၚကေလးမ်ားသည္ ‎နတ္သွ်င္ေနာင္၏ ကဗ်ာတို႔တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဝါဟာရႂကြယ္မႈကို ျပေပသည္။ ဓာတုကလ်ာကား ‎ဟံသာဝတီဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ မင္းတရားႀကီး၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသုိ႔ အဆင္းအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုလွေသာ ဓာတုကလ်ာအား စဲြမက္ေနရကား၊ စာအညဳကဗ်ာကေလးမ်ားမွာ ‎အဆန္းတၾကယ္ထြက္ခဲ့၏။ ‘ရွစ္ဆုိင္ရြက္ၾကာ’ ခ်ီ စာေတာ္တြင္၊ ‘ႏွစ္ၿပိဳင္ဘက္ရာ(ရွာ)၊ ဝတႎသာမွ၊ စံရာစံထား၊ ေရြးခဲ့ျခား၍၊ ‎သိၾကားတမွ်၊ ၿပိဳင္လွာသလည္း၊ ေသာ္တာ့ေရာင္တြင္၊ ‎‎ၾကယ္ႏွယ္ထင္ဟု‎’ ဟူ၍ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ေပၚလြင္စြာ ‎စပ္ဆုိခဲ့၏။ မယ္ဘဲြ႔ ေမာင္ဘဲြ႔ ရတုမ်ားအျပင္၊ ဘုရားဘဲြ႔ စစ္ခ်ီရတု မိုးဘဲြ႔ ရာသီဘဲြ႔ စသည္တုိ႔ကိုလည္း စပ္ဆုိခဲ့ေသး၏။ ‎အထူးသျဖင့္ မယ္ဘဲြ႔ ေမာင္ဘဲြ႔ရတုမ်ား၌ နတ္သွ်င္ေနာင္၏ စာသည္ မင္းနဝေဒးႀကီး၏စာထက္ သာေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ‎ဘုရားတုိင္ရတု ၌မူ နဝေဒးႀကီးက နတ္သွ်င္ေနာင္ထက္ ဗဟုသုတသာေၾကာင္း ထင္ရွား၏။ (နဝေဒးႀကီး-လည္း႐ႈ။)‎
သကၠရာဇ္ ၉၇၄-ခုႏွစ္တြင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕စား ကုလားငစကၤာႏွင့္ မုတၱမၿမိဳ႕စား ဗညားဒလတုိ႔ ေတာင္ငူသုိ႔ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္ရာ၊ ‎သံလ်င္သို႔ ပါသြားေလသည္။ အင္းဝဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာမင္းျမတ္သည္ ထိုအေၾကာင္း ၾကားေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ ‎သံလ်င္ၿမိဳ႕ကို ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရာ ေအာင္ျမင္သည္။
ေအာင္ျမင္ပံုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္ ၉၇၄-ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာသူရဲေကာင္းတုိ႔သည္ ‎အေရွ႕မ်က္ႏွာတံခါး၌ အေစာင့္ထားသည့္ ေပါတုဂီ ၁၂-ေယာက္ကို ညဥ့္တခ်က္တီးေက်ာ္တြင္ ထုိးခုတ္သတ္ျဖတ္၍၊ ‎ၿမိဳ႕တံခါးကို ဖြင့္ေပးသည္ႏွင့္ မင္းမဟာဓမၼရာဇာ၏ ရဲမက္တုိ႔သည္ တဟုန္တည္း ဝင္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေလးမ်က္ႏွာကလည္း ‎တညီတညြတ္တည္း တက္ၾကသည္ႏွင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ဘဲ၊ ထိုေန႔ မိုးလင္းတြင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ပ်က္ေလသည္။ သံလ်င္ပ်က္လွ်င္ ‎ဗိုလ္မွဴးငစကၤာႏွင့္ နတ္သွ်င္ေနာင္ကို လက္ရဖမ္းမိသည္။ ထုိေနာက္ မဟာဓမၼရာဇာက ငစကၤာအား-‎
‎”ငါအႀကိမ္ႀကိမ္ စာေပးမွာထားသည္။ ငါ့ရန္သူကို အပ္ရမည္ဆုိသည္ကို မေပးမအပ္ေနသည္မွာ ယခုငါ့လက္သုိ႔ ေရာက္ၿပီ။ ‎‎အသနားခံ၍ ေတာင္းပန္လွ်င္ ခ်မ္းသာေပးမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
ေပါတုဂီဗိုလ္မွဴးကလည္း “ကၽြႏု္ပ္တြင္ အျပစ္မရွိသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းပန္ရမည္နည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၏ ရန္သူ ‎ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔၏ ရန္သူျဖစ္ရေတာ့အံ့ေလာ၊ ‎ကၽြႏု္ပ္အား မိတ္ဖဲြ႔လာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြ ‎ခင္ပြန္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းကို အမွန္ မခၽြတ္မယြင္း စြမ္းေဆာင္ရမည္ ‎ျဖစ္၍ စြမ္းေဆာင္ေပသည့္ဓမၼတာအတိုင္း ‎တေန႔ေမြးလွ်င္ တေန႔ေသရျမဲျဖစ္သည္။ ယခု အရွင္မင္းႀကီး၏လက္သုိ႔ေရာက္၍ ‎ျပဳလုိရာျပဳႏုိင္မည္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ‎သုိ႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ေတာင္ငူမင္းမွာ ေသလွ်င္ေသခ်င္း၊ ရွင္လွ်င္ရွင္ခ်င္း၊ သစၥာကတိ ‎ႀကီးစြာရွိသည္။ ေသလွ်င္လည္းအတူ၊ ‎ရွင္လည္း အတူတူျဖစ္လုိသည္” စသည္ျဖင့္ မတုန္မလႈပ္ ေလွ်ာက္ၾကားသည္။ (ဒီဗရစ္တုိ-႐ႈ။)‎
တဖန္ ေတာင္ငူမင္းကို စစ္ေမးျပန္လွ်င္လည္း “ငါ့အေၾကာင္းကို စစ္ေမးလွ်င္ ငါ့အေၾကာင္းကို သိၿပီးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤ ‎‎ေပါတုဂီအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းယွက္၍ တေသြးတည္းတသားတည္းျဖစ္ၿပီးရကား၊ ေသေဘးကို ေၾကာက္သာေတာ့မည္ ‎‎မဟုတ္၊ ဓမၼတာတမ္း ျဖစ္ျမဲပ်က္ျမဲပင္။ ငါတေယာက္တည္းသာ ျဖစ္ရပ်က္ရသည္ မဟုတ္၊ လက္သုိ႔ေရာက္သည္ဟု သတ္ ‎‎ေသာ္လည္း ကိုယ္ကာယ အေကာင္သာ ေသမည္၊ အသက္ကို စိုးပိုင္သည္မဟုတ္၊ ျပဳလိုရာ ျပဳေလ၊ ခံမည္” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္ ‎‎မူလွ်င္ ေတာင္ငူမင္းႏွင့္ ငဇင္ကာတုိ႔ကို သကၠရာဇ္ ၉၇၄-ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၃-ရက္၊ စေနေန႔တြင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ ‎‎ေစ်းလယ္၌ ကားၾကက္၍ ကြပ္မ်က္သည္။ သံလ်င္တြင္ အနိစၥေရာက္ရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နတ္သွ်င္ေနာင္ကို သံလ်င္ ‎‎ေရာက္ မင္းတရား ဟူ၍ တြင္သည္။‎ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ၌ အသက္ ၃၅-ႏွစ္ အရြယ္မွ်သာ ‎ရွိေသးသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း။ အတဲြ-၆ (နီ-ပစ္) စာမ်က္ႏွာ ၁၃၃-၁၃၅ မွ …‎
———-

In: နတ္သွ်င္ေနာင္ Posted By: Date: Apr 16, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment