Professional Authors

မ်ားျပားလွစြာေသာ .

စည္းခ်က္န႔ဲအတူ
ညင္သာစြာ ၿငိမ္႔ၿငိမ္႔ကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ေသာကန႔ဲအတူ
ပူေလာင္စြာ ေငြ႔ေငြ႔ကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ေလေျပနဲ႔အတူ
သိမ္ေမြ႕စြာ တိုုးတိုးကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
မုန္တိုင္းနဲ႔အတူ
ၾကမ္းတမ္းစြာ ကတိုက္ကရိုက္ေလး
စီးဆင္းေနတယ္ …
အခ်ိန္နဲ႔အတူ
သတိမထားမိစြာ မွန္မွန္ေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ဘ၀ . ဘ၀ . ဘ၀ေတြေလ ……………….  (17/7/2010)

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Jul 17, 2010
Comment #1

စည္းခ်က္န႔ဲအတူ
ညင္သာစြာ ၿငိမ္႔ၿငိမ္႔ကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ေသာကန႔ဲအတူ
ပူေလာင္စြာ ေငြ႔ေငြ႔ကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ေလေျပနဲ႔အတူ
သိမ္ေမြ႕စြာ တိုုးတိုးကေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
မုန္တိုင္းနဲ႔အတူ
ၾကမ္းတမ္းစြာ ကတိုက္ကရိုက္ေလး
စီးဆင္းေနတယ္ …
အခ်ိန္နဲ႔အတူ
သတိမထားမိစြာ မွန္မွန္ေလး
စီးေမ်ာလို႔ေနတယ္ …
ဘ၀ . ဘ၀ . ဘ၀ေတြေလ ………………. ။။။။။။။။
အားေပးလိုက္တယ္….။

commentinfo By: ေအာင္ရဲသူ at Jul 5, 2011

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment