Professional Authors

ဆူး

ဆူး… စူးခဲ့ၿပီ
ဆူး… နစ္၀င္ၿပီ
ႏႈတ္ဖို႔လည္း သင့္ရဲ႕
ႏႈတ္ဖို႔လည္း ခက္ရဲ႕
ထားျဖစ္လွ်င္လည္း
နစ္သထက္နစ္
ႏႈတ္ျဖစ္လွ်င္လည္း
ဒဏ္ရာျဖစ္
တကယ္ေတာ့
ဆူး… စူးခဲ့မိတာကိုက
ငါ့ရဲ႕အျပစ္…

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Jun 23, 2010
Comment #1

မေနာျဖဴေလးေရ ဒီတစ္ပုဒ္လဲႀကိဳက္တယ္ အရမ္းေတာ္တယ္ေနာ္ ကဗ်ာေတြေရးတာ ယူခြင့္ျပဳပါဦးေနာ ္အားေပးေနတယ္ေနာ္

commentinfo By: su pyae at Jun 23, 2010
Comment #2

လာေရာက္အားေပးတဲ့အတြက္ စုျပည့္ေလးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ေနာ္။ ဆက္လက္ေ၀ဖန္ေပးပါဦး

commentinfo By: မေနာျဖဴေလး at Jun 23, 2010
Comment #3

ဆူး စူး ျပီးမွေတာ႔
ထူးျပီးမခံစားေတာ႔ပါဘူး
မင္းေၾကာင္႔ျဖစ္တဲ႔ဇာတ္လမး္
မင္းနဲ႔ပဲစခနး္သိမ္း
ပြဲျငိမ္းသြားေအာင္
မထူးဇာတ္ခင္း
စူးတဲ႔ဆူးကို
ဆူးနဲ႔ဘဲထြင္းလုိက္ၾကရေအာင္။

Comment #4

ၾကိဳက္ျပီဗ်ာ
ကဗ်ာေလး ယူသြားတယ္။

commentinfo By: ပင္လယ္ at Jun 24, 2010
Comment #5

ဒဏ္ရာကို ဒဏ္ရာနဲ႕ပဲ ကုမယ္တဲ့လား

commentinfo By: poht at Jun 24, 2010
Comment #6

ကုိေပါက္ေရးတာကို ယူသြားတာ ထင္တယ္ဟုတ္တယ္မလား….

commentinfo By: မေနာျဖဴေလး at Jun 24, 2010
Comment #7

ဟုတ္ ဆူးကဗ်ာေလးကိုေျပာတာပါ။

commentinfo By: ပင္လယ္ at Jun 25, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment