Professional Authors

ရန္ကုန္ Bus

ေၿပာေတာ့ “ကား”

သြားေတာ့ “ႏြား”

နားေတာ့ “နဂါး”  (နဂါး = ကာလနဂါး)

ဗ်ိဳ႕….

ဆရာသမား

ခင္ဗ်ားမိန္းမ အိမ္မွာမ်ား

ၾကားကား သြားေနလား ။     ။

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Jun 22, 2010
Comment #1

ေမးမေနနဲ႕ ေဟးလူ
သူမသိတာ ၾကားကား
သူသိတာ ဘီယာဘား……

commentinfo By: မေနာျဖဴေလး at Jun 22, 2010
Comment #2

ရယ္ခ်င္တယ္ အဲေလာက္ၾကီးမေၿပာနဲ႕ေလ သမီးေၾကာက္တယ္

commentinfo By: maythuotkyar at Jun 22, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment