Professional Authors

**သူ့စိမ္း**

**သူ့စိမ္း**

တစ္ခါတရံ
အတိတ္တိုကို လြွင္ပစ္လို ့
အနာဂတ္ကို ေဆးေႀကာ
နင့္မစိုးမိုးတဲ့
ျမိဳ့ရိုးမွာ
ငါေနထိုင္ခ်င္တယ္…….။

လိုအပ္ျခင္းေတြ
ျပည္ ့သိပ္…
ငါ့ဆႏၵစိတ္ေတြမ်ားပါေစ
နင့္ဆိုတာ
ငါ့ဘဝမွမရွိေစရဘူး……….။

မွန္ပါတယ္
ငါ့စိတ္..ငါအိပ္မက္ေတြမွာ
နင့္သာအရွင္…နင္သာသခင္
နင္သာဘုရင္ေပါ့……..။
နင့္မရွိ္ရင္
ကမၻာပ်က္မတက္
ေႀကာက္ရြံတဲ့..ငါ………..
ခုေတာ………….
နင္ဆိုတဲ့အသံ
နင္ဟန္ေတြရွိေနတဲ့အရပ္ဆို
ငါ့ေသမတက္
ရြံရွာျခင္းေတြျပည့္သိပ္လို ့
ငါမုန္းတီးေနျပီး……………..။

ဟုတ္တယ္
နယူတန္ေျပာခဲ့တယ္
\”သက္ေရာက္မူတိ္ုင္မွာ..တန္ျပန္သက္ေရာက္မူ\” ရွိတယ္တဲ့
ခုဆိုရင္နင္ေပးတဲ့သက္ေရာက္မူတိုင္
နင္စီျပန္လာေနတယ္ဆိုတာ
မေမ့ပါနဲ့…………။
တန္ဖိုးဆိုတာ
အကယ္ကို လိုက္ဖက္မူရွိတဲ့သူနဲ့ပဲ
တန္တာပါ……………………။
ဘာပဲေျပာေျပာ
ေက်းဇူးတင္တယ္…ငါ့ရင္းႏွီးေသာ\”သူစိမ္း\”ေရ
နင္ေပးတဲ့ရလဒ္ေတြက
ငါ့ဘဝ..ငါအိပ္မက္ေတြကို
ရဲရင့္ေစလို….ပုံစံက်ေစတယ္..
တည္ျမဲေစတယ္……….
ငါေလွ်ာက္လွမ္းဖို
ေလွကားထစ္ေတြ…..ျဖစ္ေစတယ္……..။

နင္သိထားဖိုက
ဘယ္အရာမွ အျမဲတေစ
ေျခာက္ေသြ ့မေနဘူးဆိုတာ……..
နင္သိတဲ့
ေပးဆပ္ျခင္းေတြ
နားလည္ျခင္းေတြ..လိုက္ေလွ်ာျခင္းေတြ
နင္မရွိရင္ သိမ့္ငယ္ျခင္းေတြ
ျပည့္ခဲ့တဲ့.ငါ့…..
နင္မပါတဲ့ရပ္ဝန္းမွာ
ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းေတြအတိနဲ့
ေတာက္ပေသာအနာဂတ္မွာ
လင္းလက္ေနတာ….
နင္သိခဲ့မယ္ဆိုရင္….
နားလည္ခဲ့မယ္ဆိုရင္…..
…………………………………..
………………………………………………………………။

တေပါင္း(OK)

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Aug 5, 2013
Comment #1

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ..ဘာလို႔ကြဲသြားတာလဲ…

commentinfo By: niaallin at Aug 6, 2013
Comment #2

တ ကယ္ က္ို ျမတ္ ျမတ္ ႏိူွး ႏိူွးး နဲ႔ တန္ ဖိုး ထားး ၿပီး ခ်စ္ ၾက မယ္ ဆို ရင္ တ ေယာက္ နဲ တ ေယာက္ နား လည္ မွူ ကိုယ္ ခ်င္း စာ တတ္ မွူ ေတြြ နဲ႔႔ သ စၥ ာ ရိွိွ ၾက မယ္ ဆ္ို ရင္ ဘယ္ လိုု ေၾကာင့္ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဘယ္ ေလာက္္ ႀကီ႔း ပဲ ေဝး ေန ပါ ေစ ဘယ္ သူ ေတြ ဘယ္ လို ပဲ ၾကား ဝင္ ဖ်က္ စ ီး ၾက ပါ ေစ လံုး ဝ ပ်က္ စီး မ သြား နိုင္ ပါ ဘူး။

တ ေယာက္္္ နဲ႔ တ ေ ယာက္ သံ သ ယ ေတြ မ ယံုံု ျကည္ မူွ ေတြ က သာ ဖ်က္ စီး ပစ္ ျက တာ ပါါ။

အိ ရဲ့ ခံ ယူ ခ်က္္ နဲ႔ ယံုံု ၾကည္ မူ ေတြ ပါ။
အဲ လို လည္း တ ကယ္ က်င္႔ သံုး ပါ တယ္။႔
🙂

ဒီ ရက္ ပိုင္း ေလး မွ ပဲ အိ ရ ဲ့ သူ ငယ္ ခ်င္း တ ေယာက္ လည္း အ ခု အ ခ်စ္ ေတြ ယံုံုံု ၾကည္ မွူ
ူွေတြ ဖ်က္ စီး ခံ လိုက္ ရ တယ္ ရွင္

commentinfo By: ei lay at Aug 7, 2013
Comment #3

ခ်စ္ သူ ေတြ ၾကား မွာ သ ဝန္ တို တာ စိတ္ ေကာက္ တာ ေတြ ရွိွိိ ၾက စ ျျမဲ ပါ။
ဒါ ဟာ သိပ္ ခ်စ္ လို႔ ပါ။
Over မ ျဖစ္ ဖို႔ ပဲ လို တာ ပါ။

အ ေျခ အ ေန အ ေၾကာင္း ေၾကာင္း ေ ျကာင့္ ခ ဏ ခ ဏ မ ေတြြြ႔ ၾ က ရ ရင္ ေတာင္္ ွႏွ ေယာက္ စ လံုး တ ေယာက္ ကို တ ေယာက္ သ စၥာ ရိွ မယ္ ဆို ရင္ ok ပါ ပဲ
တ ေန႔ က် ေပါင္း စပ္ နိုင္ ဖို ႔ ဘ ဝ ကို တူ တူ အ ဆံုး သတ္ နိုင္ ဖို႔ ႏွစ္ ေယာက္ စ လံုးး ႀက ိဳး စား ေန ၾ က ဖို႔ ပဲ လို ပါ တယ္။

ခ်စ္ သူ ေတြ ၾက ား မွာ မ တူ တာ မ တန္ တာ လံုး ဝ မ ရိွ ပါ ဘူး။
ျူဖူ စင္ ရိုး သား မွူ သ စၥ ာ ရိွ မူွ နား လည္ မွူ ကိုယ္ ခ်င္း စာ တတ္ မွူ ေတြ က သ ာ လို အပ္ တာ ပါ။

commentinfo By: ei lay at Aug 7, 2013
Comment #4

အရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ။

commentinfo By: ko ye' at Aug 7, 2013
Comment #5

သိပ္မေကာင္ေသးဘူး
နုေသးတယ္

commentinfo By: nayzaw at Aug 10, 2013

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment