Professional Authors

ဒီေရလွိဳင္းတူးဆြမိေသာ ကဗ်ာအပိုင္းအစမ်ား(၂) လာျခင္းေကာင္းေသာျမန္မာလကၤာကဗ်ာ

ဒီတစ္ခါ ဒီေရလွိဳင္း တူးဆြမိတဲ့ ကဗ်ာ ရတနာက လကၤာျဖစ္ပါတယ္ ။  လကၤာ ဆုိတာ ျမန္မာကဗ်ာေလာကမွာ အေစာဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ခုေခတ္တုိင္သံုးစြဲေနတဲ့ကဗ်ာ ပံုစံတစ္ခုပါ ။ ပထမေဆာင္းပါးနဲ႔ ခုဒုတိယေဆာင္းပါး ၾကားမွာ အခ်ိန္ေတြ ကြာျခားခ်က္မ်ား သြားတာကလည္း လကၤာသမုိင္းရဲ႕ ၀ိေရာဓိေတြေၾကာင့္ ခ်ိန္ဆမႈေတြ ေတြေ၀မႈေတြမ်ားေနခဲ့လုိ႔ပါ ။ ပုဂံေခတ္ထဲက စတင္ ေပၚေပါက္လာတဲ့လကၤာ ၊ ပုဂံရာဇ၀င္ဆုိတာလည္း ဓားထမ္းလွံထမ္းေျပာရ ျငင္းခုန္ရတယ္လုိ႔ ဆုိစကားရွိခဲ့တယ္မဟုတ္လား ။ ဒီေရလွိဳင္းကေတာ့ computer key board ေလးေတြနဲ႔ပဲ ပုဂံေခတ္မွာ အစျပဳခဲ့တဲ့ လကၤာရဲ႕   ျဖစ္တည္မႈကုိ ေျပာျပပါေတာ့မယ္ ။ လကၤာကုိ ဒီလုိဖြင့္ဆုိၾကပါတယ္

ျမန္မာ အဘိဓာန္ စာမ်က္ႏွာ(၃၉၉)မွာ –

                  လကၤာ / လင္ဂါ- န -ေလးလံုးတစ္ပါဒ ကာရန္ယူစပ္ထားေသာ လကၤာတစ္မ်ိဳး
ေ၀ါဟာလီနတၳပကာသနီက်မ္းမွာေတာ့-
                   က၀ိမွိ   ဘ၀ံ  ကဗ် = က၀ိမွိ  ပညာရွိ၌ ဘ၀ံျဖစ္သည္တည္း ။ ပညာရွိတုိ႔၌ ျဖစ္သည္လုိ႔ တစ္ခ်က္ဖြင့္ဆုိပါတယ္ ။
                  က၀ိနံ အယံခါ ကဗ်ာ= က၀ိနံ ပညာရွိတုိ႔၏ အယံ ဥစၥာတည္း ။ ပညာရွိတုိိ႔၏ ဥစၥာလုိ႔လည္း ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳ ဖြင့္ဆုိျပန္ပါတယ္ ။
                  လကၤာ က႑ံ အလကြာ ေရာတီတိ = လကၤာယာ အၾကင္ကဗ်ာသည္ က႑ံ နားကုိ အလကၤာေရာတိ တန္ဆာတင္အပ္၏ ။ဣတိ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာကဗ်ာ  ထုိကဗ်ာသည္ လကၤာမည္၏ ။ နား၀င္ခ်ိဳေအာင္ဖြဲ႕ဆုိျခင္းလုိ႔ ဖြင့္ဆုိပါတယ္ ။ ေနာက္ထပ္ ဒီက်မ္းမွာဖြင့္ဆုိထားတာေတြကလည္း စကားလံုးအလွ အသံအလွေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ဆုိထားျခင္းလုိ႔ပဲ သေဘာရပါတယ္ ။ ရွည္လ်ားမွာစုိးတဲ့ ဒီေလာက္ပဲဖြင့္ဆုိပါ့မယ္ ။

ဒါေၾကာင့္အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ လကၤာဆုိတာ ေလးလံုးတစ္ပါဒ ကာရန္ယူၿပီး နား၀င္ခ်ိဳေအာင္ စပ္ဆုိထားေသာ ကဗ်ာ အမ်ိဳးအစားလုိ႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ သဒၵေဗဒ(စကားသံပညာ) ရွင္ေတြက  စကားလံုး ေလးလံုးနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတဲ့ အသံစုေတြက မတုိလြန္း ၊ မရွည္လြန္းျဖစ္ၿပီး မွတ္မိလြယ္တယ္ ၊ အသံခ်ိဳသာတယ္လုိ႔  ဆုိစမွတ္ျပဳၾကပါတယ္ ။ ဘုရားေဟာ ပါဠိဂါထာေတြေတြကလည္း ေလးလံုးတစ္ပါဒနဲ႔ေရးဖြဲ႕ထားတာမ်ားပါတယ္ ။ ဟုတ္ပါတယ္ ေလးလံုးစပ္ လကၤာဆုိတာ ေလးကုိင္းလုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့တယ္ ၊ ေလးညွိဳ႕က ထြက္လာတဲ့ ျမွားတစ္စင္းလုိ အားမာန္အျပည့္ ၊ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေဖာက္ထြင္းစူးရွႏုိင္ပါတယ္ ။ ေလးလံုးစပ္လကၤာထဲမွာ လည္း အမ်ိဳးအစားကြဲေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္ ။ သံေ၀ဂလကၤာ ၊ ဆံုးမလကၤာ၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းလကၤာ ၊ ေက်ာက္စာလကၤာ ၊ ေခတ္စမ္းလကၤာ စသညျ္ဖင့္ ေတာ္ေတာ္စံုလင္ပါတယ္ ။ကာရန္စနစ္ေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကတဲ့ ၄-၃-၂ ပံုစံကုိ သံုးတာမ်ားပါတယ္ ။ လကၤာရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ ၊ အေစာဆံုးလကၤာကုိလည္း ၀ိေရာဓိမ်ားစြာနဲ႔  ျငင္းခုန္ၾကပါတယ္ ။
ကဗ်ာ ဗႏၶသာရက်မ္းျပဳဆရာ ပုဂံ၀န္ေထာက္မင္း ဦးတင္က သုိးကေလ အစခ်ီတဲ့ကဗ်ာ ကုိ ပုဂံေခတ္ေသလည္ေၾကာင္မင္းလက္ထက္က ကဗ်ာလုိ႔ ညႊန္းဆုိခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအယူအဆက ယုတိၱမတန္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အေစာဆံုးျမန္မာ စကားေျပ ျမေစတီေက်ာက္စာကုိေတာင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးရဲ႕ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္မွာမွ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့တာကုိေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ ဒီစကားေျပေရးထုိးခ်ိန္ထက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေစာတဲ့ကာလမွာ ျမန္မာကဗ်ာကုိ ေရးခဲ့တယ္ဆုိတာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းလြန္းလွပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစာပညာရွင္အမ်ားစုက အေစာဆံုးျမန္မာ လကၤာလုိ႔ သတ္မွတ္လက္ခံထားၾကတာကေတာ့ အနႏၱသူရိယ အမတ္ႀကီးရဲ႕ သူတည္းတစ္ေယာက္ အစခ်ီ အမ်က္ေျဖလကၤာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီအမ်က္ေျဖလကၤာ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္းကုိ ပုဂံံသမုိင္းကုိ အေျခတည္ၿပီးေတာ့ 

လာျခင္းေကာင္းေသာ ျမန္မာလကၤာ    ဆုိၿပီးေရးသားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ျမန္မာကဗ်ာရဲ႕ သမုိင္းနိဒါန္းအဖြင့္က အလြန္ပဲျမင့္ျမတ္ေသာတရားမ်ားနဲ႔ ျပည့္၀ေနပါတယ္ ။  ဘာသာတရားအဆီအႏွစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္၀ေနပါတယ္ ။ ေရးသားဖုိ႔ေစ့ေဆာ္ဖန္တီးတဲ့ သမုိင္းေနာက္ခံကလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္အတိ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ သင္ခန္းယူစရာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္ ။ အနနၱသူရိယအမတ္ႀကီးဟာ ပုဂံေခတ္ အေလာင္းစည္သူမင္း ၊ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးရဲ႕သားေတာ္ ကုလားက်မင္း
ကုလားက်မင္းရဲ႕ သားေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤဆုိတဲ့ မင္း(၃)ပါးလက္ထက္မွာ အထိန္းေတာ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။ အထိန္းေတာ္သားဆုိတာ ငယ္႐ြယ္ႏုနယ္တဲ့မင္းညီ မင္းသားေတြကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ ရာထူးပါ ။ သူစတင္အမႈထမ္းခဲ့တာကေတာ့ ပံုဂံရာဇ၀င္မွာ ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပခဲ့တဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးလက္ထက္ေတာ္ကပါ ။  အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးက အမတ္ႀကီးရဲ႕ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ဥာဏ္ပညာကုိနွစ္သက္လြန္းလုိ႔ မင္းသားတုိ႔သာ၀တ္ဆင္ထုိက္တဲ့ တုရင္တပ္ ၀တ္လံုေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ ။ တစ္ေန႔ညီလာခံသဘင္မွာ အမတ္ႀကီးက အဲဒီ၀တ္စံုကုိ ၀တ္ဆင္ လာတာကိုျမင္တဲ့ သားေတာ္ႀကီး မင္းရွင္ေစာက ဒီ၀တ္စံုဆုိတာ မင္းထိန္း မင္းခတုိ႔၀တ္ဆင္ထုိက္ေသာ ၀တ္စံုမဟုတ္ မင္းညီမင္းသားတုိ႔သား၀တ္ဆင္ရန္ထုိက္တန္ေသာ ၀တ္စံုျဖစ္တယ္ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အမတ္နဲ႔ထုိက္တန္တဲ့၀တ္စံုကုိ ေပးကာ တုရင္တပ္ ၀တ္စံုကုိခၽြတ္လဲေစခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းစံုကုိ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသိတဲ့ အခါ သားေတာ္မင္းရွင္ေစာကုိ အမ်က္မာန္ရွၿပီး ပုဂံျပည္က ႏွင္ခဲ့တယ္ ။ မင္းရွင္ေစာလည္း ဗုိလ္ပါအင္အားစုစည္းၿပီး ထြန္တံုးပူတက္ ဆုိတဲ့အရပ္မွာ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတစ္ခုကုိတည္ေထာင္ေနခဲ့ပါတယ္ ။
သံေ၀ဂရစရာေတြက သမုိင္းမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ဘုန္းတန္ခုိး ႀကီးလြန္းလွတဲ့ လက္ညွိဳးညႊန္ရာေရျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးရဲ႕ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္က မလွပခဲ့ပါဘူးေနာ္ ။ မင္းရွင္ေစာကုိျပည္ႏွင္တန္ေပးလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးကသာေးတာ္အလတ္ နရသူကုိ တုိင္းျပည္ရဲ႕အေရးအရာကုိစီမံေစခဲ့ပါတယ္ ။ နရသူက တကယ္ဆုိးညစ္တဲ့သူပါ ။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသက္ေတာ္ႀကီးရင့္ၿပီးအသည္းအသန္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နရသူက နန္းခ်ၿပီးေရႊဂူဘုရားမွာ ထားခဲ့တယ္ ။ မင္းႀကီးသတိရလာတဲ့အခါ သူ႔နန္းေတာ္မဟုတ္တာကုိသိလုိ႔ ဘယ္ေနရာကုိေရာက္ေနတာလည္းလုိ႔ ေဘးက ေမာင္းမေတာ္
ကိုေမးၾကည့္ေတာ့ ေရြဂူႀကီးေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားကုိေရာက္ေနတာလုိ႔ေျဖတယ္ ။ ဘယ္သူလုပ္တာလည္းဆက္ေမးေတာ့ သားေတာ္ နရသူလုပ္တာလုိ႔ေလွ်ာက္တင္ေျဖၾကားေတာ့ ေဒါသေတြထြက္လုိ႔ တစ္ကုိယ္လံုးဟာ မီးလုိပူတာေနေတာ့ သားေတာ္ နရသူလည္း ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရြံ႕သြားခဲ့တယ္ ။ ခမည္းေတာ္သာ ျပန္ေကာင္းလာရင္ သူ႔အတြက္မလြယ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး မင္းႀကိးကုိ အ၀တ္ပုဆုိးနဲ႔ ဖိသတ္လုိက္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ နရသူက မင္းအျဖစ္ဘိသိက္ ခံဖုိ႔ၾကံစည္ခဲ့တာေပါ့ ။  ဒီအခ်ိန္မွာ အကုိေတာ္ မင္းရွင္ေစာက ခမည္းေတာ္ မရွိတဲ့အေၾကာင္းၾကားေတာ့ စစ္သည္အင္အားေတြနဲ႔ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ကုိခ်ီတက္လာခဲ့တယ္ ပုဂံျပည္မွာ အက်င့္သီလနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး တန္ခုိးၾသဇာႀကီးမားတဲ့ ပံ့သုကူမေေထ၇္လည္း နရသူကုိမိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္ ။ အကုိေတာ္ မင္းရွင္ေစာကုိထီးနန္းလႊဲေပးဖုိ႔ေပါ့
နရသူကလည္း ေနာင္ေတာ္ကုိ ဓားထမ္းၿပီး နန္းတင္မယ္လုိ႔ သစၥာျပဳခဲ့တယ္ ။ ကတိအတုိင္း နရသူကုိနန္းတင္တယ္ နန္းတင္တဲ့ ညမွာပဲ နရသူက အဆိပ္ခပ္သတ္ေတာ့ မင္းရွင္ေစာနတ္ရြာစံခဲ့တယ္ ။
နရသူက တကယ့္မင္းဆုိးမင္းညစ္ဆုိေတာ့ ပံ့သုကူ မေထရ္လည္း  မင္းဆုိးမင္းညစ္ရဲ႕တုိင္းျပည္မွာ မေနေတာ့ၿပီဆုိၿပီး ခုေခတ္သီရိလကၤာကုိ ၾကြေတာ္မူခဲ့တယ္ ။ နရသူက ကုလားမင္းသမီးတစ္ေယာက္ကုိ မိဖုရားေျမွာက္တင္ခဲ့ၿပီး မွ အမ်က္ေဒါသနဲ႔ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ ။ ကုလားမင္းသမီးရဲ႕ ခမည္းေတာ္ ကုလားမင္းႀကိးက သူသတ္ ကုလားရွစ္ေယာက္ကုိ ပုဂံျပည္ကုိေစလႊတ္ၿပီး နရသူကုိသုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ေစခဲ့တယ္  ။ နရသူလည္း နတ္ရြာစံခဲ့ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္သမုိင္းမွာ နရသူဟာ ကုလားက်မင္းလုိ႔အမည္တြင္ခဲ့တယ္ ။ နရသူ  နတ္႐ြာစံေတာ့ သားေတာ္ႀကီး မင္းယဥ္နရသိခၤ မင္းျဖစ္ခဲ့တယ္ ။ မင္းယဥ္နရသိခၤက အိမ္ေရွ႕မင္းအျဖစ္ နရပတိစည္သူကုိ ခန္႔ထားေစခဲ့တယ္ ။ အစပထမမွာေတာ့ မင္းယဥ္နရသိခၤက မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ ေလာကီနယ္သားပီပီ ျပင္လုိ႔မရတဲ့ အမွားႀကီးႀကီးတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ ။ ဒီအမွားက ေန ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ့ျဖစ္ရပ္ဆုိးေတြလည္းဆက္ဆုိက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္ ။
ဒီအမွားႀကီးကေတာ့

ေ၀ဠဳ၀တီ

ေ၀ဠဳ၀တီကုိ ရာဇ၀င္က်မ္းတုိင္းမွာ ၀ါးလံုးထဲက ေမြးလာေသာသူလုိ႔ ေရးၾကပါတယ္ ။ ေမြးေမြးခ်င္းမွာပဲ အရြယ္ေရာက္ၿပီး မိန္းမပ်ိဳအရြယ္ေရာက္တာတဲ့ ။ အလြန္လွပတဲ့ ရုပ္ရည္ ၊ ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ေသာအသားအရည္ ရွိတဲ့အတြက္  ေတြ႕ရွိတဲ့သူေတြက မင္းယဥ္နရသိခၤကုိ ဆက္သခဲ့တယ္ ။ ဖူးစာကံက မပါလာေတာ့ မင္းႀကီးအျမင္မွာ နားေပါက္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ စိတ္ပ်က္စရာလုိ႔ျမင္ခဲ့တယ္ ။ ၿပီးေတာ့  ညီေတာ္နရပတိစည္သူကုိ ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္ ။ မင္းႀကီးရဲ႕မယ္ေတာ္ မိဖုရားက အဲဒီအခ်ိန္မွာ သားေတာ္ အငယ္ နရပတိစည္သူနဲ႔ တူတူေနတဲ့အခ်ိန္ေလ ။ ေ၀ဠဳ၀တီကုိ ျမင္ေတာ့ သူတတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ နားကုိသင့္ေတာ္တဲ့အရြယ္ျဖတ္ၿပီးူ ျပန္ဆက္ခဲ့တယ္ ။ နားလွပသြားတဲံအတြက္ ေ၀ဠဳ၀တီဟာ ပုဂံျပည္မွာ ရွိတဲ့ မိန္းကေလးတုိင္းထက္သာလြန္တဲ့ တုနွိဳင္းမမွီ အလွကုိပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္သြားခဲ့တယ္ ။  ျမင္ေလသမွ် ပူရိသတုိ႔လည္း တိမ္ညႊတ္ၾကကုန္တယ္ ။  အတူေနသူ မယ္ေတာ္ မိဖုရားႀကီးလည္း မင္းသမီးတုိ႔ တတ္အပ္တဲ့ ပညာေတြကို သင္ၾကားျပသ ပဲ့ျပင္ဆံုးမတဲ့အတြက္ မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္ရဲ႕ ဂုဏ္အင္နဲ႔
ပုိမုိျပည့္စံု လာခဲ့တယ္ ။ တစ္ေနမွာေတာ့ မိဖုရားႀကီးက ေခၽြးမေတာ္ ေ၀ဠဳ၀တီကုိေခၚၿပီး နန္းေဆာင္ထဲကုိ၀င္ခဲ့တယ္ ။ မင္းႀကီး မင္းယဥ္နရသိခၤက ျမင္ေတာ့ တိမ္းမက္တဲ့ စိတ္ေတြကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ။ဒါေၾကာင့္ လူက်င့္၀တ္ကုိေဖာက္ဖ်က္တဲ့ အၾကံဆုိးကုိၾကံခဲ့ပါတယ္ ။  ပံုဂံနယ္စပ္ေနရာျဖစ္တဲ့ ငေဆာင္ခ်မ္းဆုိတဲ့ အရပ္မွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လုိ႔ အဲဒီအရပ္ကုိ ညီေတာ္ စစ္ခ်ီေစလုိ႔ အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ ။ညီေတာ္မရွိတုန္း ခယ္မေတာ္ ေ၀ဠဳ၀တီေလးကုိ သိမ္းပိုက္မယ္ဆုိတဲ့အႀကံဆုိးနဲ႔ေပါ့ ။ ညီေတာ္ နရပတိစည္သူကလည္း ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္ဆုိသလုိပဲ အကိုေတာ္ရဲ႕ အႀကံအစည္ကုိရိပ္မိလုိ႔ သူရဲ႕ တပည့္ေက်ာ္ ျမင္းခံငျပည့္ကုိ င့ါအိမ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးကိစၥရွိရင္ အျမန္ဆံုးလာအေၾကာင္းၾကားလုိ႔ မွာခဲ့တယ္ ။ သူငေဆာင္ခ်မး္ကုိ ခ်ီတက္ေနတဲ့ခရီးမွာပဲ နရပတိစည္သူက ပါလာတဲ့ မွဴးမတ္ ၊ ဗုိလ္ပါအေၾကာင္းတုိ႔နဲ႔  စုရံုးတုိင္ပင္ၿပီး သစၥာေတာ္ခံစာခဲ့တယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မင္းယဥ္နရသိခၤက ညီေတာ္ေတာ္ေတာ္ေ၀းတဲ့ေနရာေရာက္ၿပီဆုိတာသိလုိ႔ ခယ္မေတာ္ေ၀ဠဳ၀တီကုိနန္းေတာ္ကုိေခၚယူၿပီးသိမ္းပိုက္လုိက္ပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္  နရပတိစည္သူရဲ႕ လူယံုေတာ္ ျမင္းခံငျပည့္လည္း အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ နံနက္ေစာေစာကေန ထြက္လာခဲ့တယ္ ။ တစ္ေနကုန္မရပ္မနား ျမင္းကုိေမာင္းနွင္စီးနင္းလာေတာ့ ျမင္းေတာ္က ပန္းၿပီေလ။မုိးခ်ဳပ္ေတာ့ ျမင္းခံငျပည့္ေရာက္တဲ့ေနရာက နရပတိစည္သူတုိ႔ စခန္းခ်ေနတဲ့ေနရာရဲ႕ တစ္ဖက္ကမ္းကုိေရာက္ေနတယ္ ။ ျမင္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ပန္း မုိးကလည္းခ်ဳပ္ ၊ ေခ်ာင္းရဲ႕ အတိမ္အနက္ကုိလည္း မသိေတာ့ ျမင္းခံငျပည့္က နရပတိစည္သူတုိ႔ဆီမလာေတာ့ပဲ အဲဒီေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းမွာပဲအိပ္လုိက္တယ္ ။ ဒါေပမဲံ ျမင္းခံငျပည့္ရဲ႕ ျမင္းဟီသံကုိ နရပတိစည္သူက ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းကေန အတုိင္းသားၾကားေနရတယ္ ။ အဲဒီတစ္ဖက္ကမ္းမွာ ငျပည့္ေရာက္ေနတာကုိ သိေနတယ္ေပါ့ ။ မနက္မုိးေသာက္ေရာက္မွ ျမင္းခံငျပည့္က နရပတိစည္သူထံေမွာ အေရာက္သြားၿပီး  အေၾကာင္းစံုကုိ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့တယ္  သူလြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ေ၀ဠဴ၀တီကုိ ေနာင္ေတာ္သိမ္းပိုက္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့စိတ္က သူ႔ေဒါသအထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္ေစခဲ့တယ္ ျမင္းခံငျပည့္ကုိ  “ နင္မေန႔ညက အဘယ္အရပ္တြင္ အိပ္သနည္းလုိ႔ေမးတယ္ ” ငျပည့္ကလား ျမင္းပန္းေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အိပ္ပါတယ္လုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့တယ္ ။ နရပတိစည္သူက ““ နင္သည္ ငါေနေတာ္မူေသာအရပ္ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ပင္ အိပ္သည္ ။ အိပ္ရာသေလာ ငါတုိ႔မင္းမည္သည္ကား တစ္နာရီတြင္ ၾကံေသာ မ်ားေသာအႀကံတုိ႔သည္ ၿပီးရာသည္ ” လုိ႔ေျပာၿပီး မင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕မာန္ ၊ ေဒါသနဲ႔ ငျပည့္ကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္ ။ ေ၀ဠဳ၀တီရဲ႕
ဇာတ္လမ္းမွာ ငျပည့္က အေစာဆံုး စေတးခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္ ။ ငျပည့္လုိပဲ စေတးခံခဲ့ရသူ ေနာက္တစ္ေယာက္က

ေအာင္စြာငယ္

နရပတိစည္သူလည္း ေအာင္စြာငယ္ကုိ ေခၚၿပီး သင္င့ါအတြက္အမႈေတာ္ကုိအသက္စြန္႔၍ထမ္း ငါ့ေနာင္ေတာင္ သတိလစ္ ေပါ့ေလ်ာ့တဲ့အခါကုိ ၾကည့္၍ လုပ္ႀကံ ၊ ငါ့အတြက္အသက္စြန္႔၍ အမႈေတာ္ထမ္းပါကိစၥၿပိးေျမာက္လွ်င္ ငါမရီးေတာ္(၃)ပါးတြင္ နင္ႀကိဳက္သူနဲ႔ယူ ငါသူေကာင္းျပဳမယ္လုိ႔ မိန္႔ခဲ့တယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေအာင္စြာငယ္ကလည္း မင္းယဥ္နရသိခၤအလစ္မွာ လုပ္ႀကံခဲ့တာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္နရပတိစည္သူက မင္းျဖစ္လာခဲ့တယ္ေပါ့ ။ မင္းျဖစ္လာေတာ့ မရီးေတာ္တုိ႔ကလည္းေအာင္စြာငယ္နဲ႔ ေပးစားမယ္ဆုိတာကုိသိေတာ့ မင္းႀကီးကုိေတာင္းပန္ၿပီး အသနားခံခဲ့တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ နရပတိစည္သူ က ေအာင္စြာငယ္ကိုေခၚၿပီး င့ါမရီးေတာ္ေတြကုိေပးရင္င့ါအတြက္ ဘုိးေဘးေတြကုိ ျပစ္မွားသလုိျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ။ နင့္ကုိအမ်ိဳးျမတ္ေသာ သူေကာင္းသမီး တစ္ေယာက္နဲ႔ ေပါင္းဖက္ေစၿပီးငါသူေကာင္းျပဳမယ္လုိ႔မိန္႔ေတာ္မူရာမွာ ေအာင္စြာငယ္က ကတိပ်က္တဲ့ မင္းစကားကုိမေက်နပ္လုိ႔ ထီြ ဆုိၿပီး အသံထြက္ခဲ့တယ္ ။ နရပတိစည္သူမင္းႀကီးက ““ ငါသုိ႔ေသာမင္းကုိ ဒီလုိ ေျပာ၀ံ့သည္ “ ဆုိၿပီး ေအာင္စြာငယ္ကုိ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ျပန္တယ္ ။ နရပတိစည္သူရဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈေတြက ရပ္နားမသြားခဲ့ပါဘူး ေနာင္ေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ညႊန္ၾကားခဲ့သူ အထိန္းေတာ္ အနႏၱသူရိယအမတ္ႀကီး ကိုလည္း ဖမ္း၍ သတ္ေစလုိ႔ သူသတ္တုိ႔ကု မိန္႔ဆုိခဲ့တယ္ ။ သူသတ္တုိ႔ ဖမ္းမိၿပီး သတ္အံ့ဆဲဆဲ သတ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ အနနၱသူရိယ အမတ္ႀကီးက ေခတၱေစာင့္ထားခုိင္းၿပီး ရဲရင့္တည္ၾကည္တဲ့ႏွလံုးသား ၊ မတုန္လွဳပ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ ျမန္မာကဗ်ာသမုိင္းရဲ႕ အေစာဆံုးလကၤာ ၊ ဂႏၳ၀င္တြင္ေနခဲ့တဲ့လကၤာကုိ ေရးသားစပ္ဆုိၿပီး မင္းႀကီးကုိ ဆက္သပါလုိ႔ မွာၾကားအပ္နွံခဲ့ပါတယ္ ။ သူသတ္တုိ႔ကလည္း အမတ္ႀကီးကုိသတ္ၿပီးမွ မင္းႀကီးနရပတိစည္သူထံ ဒီစာကဗ်ာကို အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္ ။ အမတ္ႀကီးစပ္ဆုိတဲ့ စာလကၤာ(၄)ပုိဒ္က ျမန္မာ့စာေပသမုိင္းမွာ အမ်က္ေျဖလကၤာ အေစာဆံုးလကၤာလုိ႔ ဆုိစမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။
ဒီအမ်က္ေျဖလကၤာကေတာ့ ———
                            သူတည္းတစ္ေယာက္ ၊ ေကာင္းဖုိ႔ေရာက္မူ
                            သူတစ္ေယာက္မွာ     ၊ ပ်က္လင့္ကာသာ
                            ဓမၼတာတည္း ။

                            ေ႐ႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၊ ၾကငွန္းလည္းခံ
                            မတ္ေပါင္းရံလ်က္ ၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
                            စည္းစိမ္မကြာ    ၊ မင္းခ်မ္းသာကား
                            သမုဒၵရာ          ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္
                            ခဏတက္သည္ ၊ေရပြက္ပမာ
                            တစ္သက္လ်ာတည္း ။

                            ၾကင္နာသနား ၊ င့ါအားမသတ္
                            ယခူလႊတ္လည္း၊ မလြတ္ၾကမၼာ
                            လူတကာတုိ႔ ၊ ခႏၶာခုိင္က်ည္
                            အတည္မၿမဲ ၊ ေဖာက္လႊဲတတ္သည္
                            မခၽြတ္စသာ ၊ သတၱ၀ါတည္း  ။

                            ရွိခုိးေကာ္ေရာ္ ၊ ပူေဇာ္အကၽြန္
                            ပန္ခဲ့တံု၏ ၊ ခုိက္ႀကံဳ၀ိပါတ္
                           သံသာစက္၌ ၊ ႀကိဳက္လတြန္မူ
                           တံု႔မယူလုိ ၊ ၾကည္ညိဳစိတ္သန္
                           သခင္မြန္ကုိ ၊ ခ်န္ဘိစင္စစ္
                           အျပစ္မဲ့ေရး ၊ ခြင့္လွ်င္ေပးသည္
                           ေသြးသည္အနိစၥာ ၊ င့ါခႏၶာတည္း ။
ဒီလကၤာကုိ သူသတ္တုိ႔က ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိဆက္သတဲ့အခါ ဒီလုိစိတ္သေဘားထားျပည့္၀တဲ့အမတ္ႀကီးကုိ သတ္မိတဲ့အတြက္ ေနာင္တတရားႀကီးစြာရခဲ့ပါတယ္ ။ စာကုိမဆက္သပဲ သတ္ရေကာင္းမလား ဆုိၿပီး သူသတ္သမားေတြကုိလည္း နရပတိစည္သူကထပ္မံကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္ ။ ေနာင္ သူအမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္တုိင္း မသတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တစ္ခုအထိဆြဲထားဖုိ႔ အမိန္ေတာ့ထုတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းတဲ့ ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကုိထိရွ ခံစားေစခဲ့တဲ့ ဂႏၳ၀င္လက္ရာမြန္ အေစာဆံုးလကၤာ ကဗ်ာေလးျဖစ္ပါတယ္ ။
အေစာဆ့ုးေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့အတြက္ လကၤာေတြရဲ႕ ဥပေဒသ ၄ ၊ ၃ ၊ န ကာရန္ကုိ မလုိက္နာႏုိင္ခဲ့တဲ့ အပိုဒ္ေတြရွိသလုိ လုိက္နာၿပီးကြက္တိေရးထားတဲ့အပိုဒ္ေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ ကာရန္ယူထားတဲ့စကားလံုးေတြကုိ
အေရာင္ေလးေတြနဲ႔ ညႊန္းျပထားပါမယ္ ။
                            ေ႐ႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၊ ၾကငွန္းလည္းခံ
                            မတ္ေပါင္းရံလ်က္ ၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
                            စည္းစိမ္မကြာ    ၊ မင္းခ်မ္းသာကား
                            သမုဒၵရာ          ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္
                            ခဏတက္သည္ ၊ေရပြက္ပမာ
                            တစ္သက္လ်ာတည္း ။

ဒီအမ်က္ေျဖ လကၤာေလးကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လုိပါတယ္ ။ သာမန္လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ ႏွလံုးေသြးပ်က္ေအာင္ခံစားေနရတဲ့ အခ်ိန္အခုိက္အတန္႔မွာ ခုိင္က်ည္တဲ့ႏွလံုးသား ေကာင္းျမတ္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ ဖြဲ႕သီထားတဲ့ ဒီကဗ်ာေလးရဲ႕ အလွတရားေတြ ျမင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္ ။ တကယ့္ကုိမတုန္မလႈပ္ပဲနဲ႔ ေလာကမွာျဖစ္တတ္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္ေကာင္းဖုိ႔ အတြက္ လူသားတစ္ေယာက္က် ပ်က္စီးေပးရမယ္ ။ လူသားတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ လူသားတစ္ေယာက္က က်ဆံုးေပရမယ္ ။ လူသားတစ္ေယာက္ရွင္သန္ေစဖုိ႔အတြက္ လူသားတစ္ေယာက္ေသဆံုးေပးရမယ္ဆုိတာ ဆန္းၾကယ္တဲ့ တရားမဟုတ္ပါဘူးတဲ့ ၊ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာ ဓမၼတာတဲ့ ။  ဘံုျပႆဒ္အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔ ခန္းနားလြန္းတဲ့ ေရႊနန္းေတာ္ဘုရင္မင္းျမတ္တုိ႔ရဲ႕ အခမ္းအနားအသံုးအေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ၾကငွန္းေတြ ၿခံရံခစားေနတဲ့ မွဴးမတ္ေတြရဲ႕ အလယ္က မင္းခ်မ္းသာကလည္း အနတၱသေဘာပါပဲတဲ့ ။  ေရမ်က္နွာျပင္ထက္ကုိ ခဏေလးတက္လာတဲ့ေရပြက္ေရးလုိပါပဲတဲ့ ။ ေနာက္ဆက္ၿပီးေရးဖြဲ႕ျပန္တယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ကုိၾကင္နာသနားၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း  တည္ၿမဲျခင္းကင္းတဲ့ သခၤါရနယ္ပယ္က လူသားတစ္ဦးမုိ႔ တစ္ေန႔ေန႔မွာ ေသျခင္းတရားနဲ႔ မလြဲဧကန္ဆံုရမွာပဲတဲ့ ။ အနိစၥဆုိတဲ့ တရားကုိလွလွေလးထုတ္ျပသြားခဲ့တယ္ေနာ္ ။ အလွဆံုးအပိုဒ္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္ပါပဲ အနႏၱသူရိယအမတ္ႀကီးက သူေပးခ်င္တဲ့messae ကုိ အဲဒီမွာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေလးျပဆုိသြားပါတယ္ ။ သူ႔ကုိသတ္ဖုိ႔ႀကံစည္တဲ့ ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ သူ႔ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲကေန ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ ။ စက္ရဟတ္လုိလွည့္ပတ္ေနတဲ့ ရွည္လ်ားလြန္းတဲ့
သံသရာတစ္ေကြ႕ေကြ႕မွာ  သူ႔ဖက္ကေန တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း အတုန္႔အလွည့္ မယူပါဘူး ။ ဘာတစ္ခုမွ မတုန္႔ျပန္ပါဘူး ။ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ နဲ႔ အျပစ္ယူမဲ့ တုန္႔ျပန္မဲ့ စာရင္းကေနသခင္ကုိခ်န္ထားခဲ့မွာပါတဲ့ ။ သခင္မွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိပါဘူးလုိ႔မွတ္ယူထားပါတယ္တဲ့ ။ ဘာေၾကာင့္ေလးဆုိေတာ့ ေသြး ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ သူ႔ခႏၶာဆုိတာ အနိစၥသေဘာပဲဆုိတာ သူသိျမင္ထားလုိ႔ပါပဲတဲ့။
ဒီကဗ်ာရဲ႕ အလွတရားက တံု႔မယူလုိဆုိတဲ့စကားလုံးေလးပါပဲ ။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အမုန္းတရားကုိ ေမတၱာႏွလံုးနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ၿပီး အတုန္႔အလွည့္မယူ ၊ သူတစ္ပါရဲ႕ ရက္စက္ျခင္းကုိ နားလည္ျခင္းအေတြးနဲ႔ ဥေပကၡာျပဳ
သူတစ္ပါးက ေပးတဲ့နာက်င္မႈကုိ ပညာမ်က္စိနဲ႔ျမင္ေအာင္ရွဳၿပီး ခြင့္လႊတ္သည္းခံ တုန္႔ျပန္မႈမျပဳတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ထား ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့လူသားတစ္ဦးရဲ႕ ႏွလံုးသားကုိ ျပထားတဲ့
ဒီအမ်က္ေျဖလကၤာေလးနဲ႔ အစျပဳခဲ့တဲ့ ျမန္မာကဗ်ာဆုိတဲ့ အႏုပညာကုိ လာျခင္းေကာင္းေသာ ျမန္မာကဗ်ာလုိ႔ ညႊန္းဆုိခဲ့ေသာ္ အတိႆယ ေဒါသမသင့္ဘူး ၊ လြန္က်ဴးမႈ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါေၾကာင္း
တင္ျပရင္းနဲ႔  ဒီအပတ္အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ။
ဖတ္တဲ့သူမ်ား ကဗ်ာကေပးတဲ့ အလွတရားေလးေတြကုိ ျမင္ေတြ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ ။

In: ေဆာင္းပါး,Others Posted By: Date: Oct 25, 2012

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment