Professional Authors

ေဆြးေပါ့ မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း (ၾကည္ေဇာ္ေအး)

အစားအစာ စားရင္း
အစားေဟာင္း စြန္႕ရင္း
ခ်ာခ်ာလည္ရင္း
မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း
ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား လမ္းမ်ားဆီ အလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေန ေပ့ါေပါ့စား အိပ္ယာမ်ားဆီ အလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား သင္တန္းမ်ားဆီ အလုအယက္
မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္ဆုိေတာ့
အေဆြးသမားတေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ အၿမဲ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့
ရာသီဥတုမွာ ေဆြးေပါ့
ပေထြးႏွိပ္စက္လုိ႕ပါဆုိတဲ့ ကေလးမေလာက္ေတာင္
ေစ်းေခၚလုိ႕မေကာင္းေတာ့ ေဆြးေပါ့
မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း
ေဆြးေပါ့ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ေဆြးေပါ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ေဆြးေပါ့ နာေရးေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း
စုိးစိတ္ႏွင္ ခပ္မဆိတ္
ဦးေဆြးဆံေျမ႕သစၥာေစာင့္သိ ခဲ့ရေတာ့
အ႐ုိးလည္း ေဆြးေပါ့
ေဆြးလုိ႔ ေသတဲ့မသာဆုိတာ မရွိေသးေတာ့
ေဆြးလုိ႔ ေသတဲ့ မသာရွိလာတဲ့အထိ အေဆြးႀကီးေဆြး ေပါ့
မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔သည္လည္း
ေဆြးေနတဲ့သီခ်င္းမ်ားကုိ နားေထာင္ရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ၾကမ္းမ်ားကုိ နင္းၾကရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ဓားမ်ားကုိ ေသြးၾကရင္း

ၾကည္ေဇာ္ေအး
(စတုိင္သစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၇)

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment