Professional Authors

ေဗဒါလမ္း (၁၉) – ေခ်ာင္းတစ္ခြင္ (ေဇာ္ဂ်ီ)

ပြင့္ဖူးတံခ်ီ၊ ေဗဒါရီတမိ
ေခ်ာင္းတစ္ခြင္သူဆန္သြား၊ ေခ်ာင္းဖ်ားအထိ။

တစ္ရြာကိုေက်ာ္ ၊ တစ္ေခၚေလာက္စခန္း
မေဗဒါဆန္တဲ့ေခ်ာင္း၊ ေက်ာင္းနဲ႕ နတ္လမ္း။

နတ္လမ္းကိုေက်ာ္၊ တစ္ေခၚေလာက္စခန္း
မေဗဒါယာဘက္ေဘး၊ တဲေလးအိမ္တန္း။

ေလးအိမ္ကိုေက်ာ္၊ တစ္ေခၚေလာက္စခန္း
မေဗဒါမယ့္လက္ဝဲ၊ ကြ်ဲစားက်က္တန္း။

စားက်က္ကိုေက်ာ္၊ တစ္ေခၚေလာက္စခန္း
မေဗဒါဝဲယာလိုက္၊ ေတာဗ်ိဳက္ျဖဴတန္း။

ဗ်ိဳက္ေတာကိုေက်ာ္၊ တစ္ေခၚေလာက္စခန္း
မေဗဒါပတ္ခ်ာဝိုင္း၊ ကိုင္းျမက္ရွည္တန္း။

ေရာက္ျပန္လ်င္ေပ်ာ္၊ ေက်ာ္ျပန္ေတာ့ သူလြမ္း
ေရာက္တိုင္းတေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႕
ေက်ာ္တိုင္းသာသူ႕မွာလြမ္း၊ ေခ်ာင္းေဗဒါလမ္း။ ။

ေဇာ္ဂ်ီ

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment