Professional Authors

ဘယ္လိ္ုစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ေမြးျမဴၾကမလဲ

 

လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး စိတ္ဆိုတဲ့အရာ တဲြလ်က္ ပါလာပါတယ္။ သဘာ၀က ဖန္တီးထားတဲ့ ဒီေန႔ မိုးရြာရင္ ရြာမယ္။ ေနပူခ်င္ပူမယ္ဆိုတဲ့ အရာေတာင္ ျဖစ္ေပၚေသးတာပဲ။ လူေတြရဲ႕စိတ္မွာလည္း စိတ္ဓာတ္က်ခ်ိန္ရွိမယ္၊ စိတ္ဓာတ္တက္ခ်ိန္ ရွိခ်င္ ရွိမယ္။ အပူအေအးမမွ်တသလိုပါပဲ။ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ့ ၀န္းက်င္ေပၚမူတည္ၿပီး အရာအားလံုးက ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ စိတ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ႏွင့္ စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူသားေတြက အျမဲ စိတ္ေပ်ာ္ေနသလား ဒါမွမဟုတ္ အျမဲစိတ္ညစ္ေနသလား စာဖတ္သူ အရင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အျမဲ ဒီလိုမျဖစ္ေနဘူးဆိုတဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတေလ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့အခါ စာဖတ္သူစဥ္းစားရမွာက အရာအားလံုး လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့အခ်က္ဟာ ျပင္းျပစြာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႕လ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္ကို အလြန္ျပင္းျပစြာ ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ မိမိ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္က မွ်တတယ္လို႕ ယံုၾကည္ေနရမယ္။ လူသားေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ရမယ္။ တရား နည္းလမ္းက်တယ္ဆိုုတာ ယံုၾကည္ရမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္သူ ေတြမွာ မဆုတ္မနစ္တဲ့ ဇြဲလံု႕လဆိုတာ ျဖစ္တည္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ စစ္တပ္ႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံႀကီး ေတြဟာ အလြန္အင္အားႀကီးမားေသာ္လည္း တာ၀န္ယူေနသူေတြဟာ မိမိတို႕လုပ္ေနရတာကို မိမိတို႕မယံုၾကည္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဘာဇြဲလုံ႕လမွ မရွိေတာ့ပဲ  ဇြဲစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ ေန႕ဟာ အရာရာကို ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ေန႕ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဇြဲရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာတာသာ လြယ္ၿပီး တကယ္အလုပ္မွာေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ တကယ္တမ္း ခံစားလာရခ်ိန္မွာ မိမိခံစားႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအဆထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုခံစားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေက်ာ္လြားႏိုင္မွသာ ဇြဲရွိသူလို႕ ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္မဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ ေကာက္ရိုးမီးပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေကာက္ရိုးမီးလည္းဆိုရင္ ဟုန္းခနဲ ထေတာက္ၿပီး ၿငိမ္းသြားတဲ့အခါ ျပာမႈန္႔ေတာင္ မက်န္ေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိလို႔ပါပဲ။ စာဖတ္သူကိုေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္ေစခ်င္ပါ။

ကၽြန္မတို႔သည္ အရာရာကို ဇဲြနဲ႔ုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ အစဥ္ကိန္းေအာင္းေနဖို႔ အလြန္ လိုအပ္ပါတယ္။ူသားေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈကို လိုလားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈဆိုတာ ၾကားေတာင္ မၾကားလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႕ဘ၀မွာ ၾကံဳေတြ႕ရမွာက ေအာင္ျမင္မႈေရာ ဆံုး႐ံႈးမႈေရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါပဲ။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခ်ိန္မွာ လူသားေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတယ္။ ၀မ္းသာၾက တယ္။ ဂုဏ္ယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ ၀မ္းနည္းတတ္ၾကပါတယ္။ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ၾက တယ္။ ရွက္ၾကတယ္။ လူေတြနဲ႕ ေ၀းရာကို ေရွာင္ေနခ်င္္တယ္။ အားငယ္စိတ္ေတြ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြ လိုက္လာတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ရမွာကို အလြန္ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ံႈနိမ့္မႈေတြကို ေရွာင္လႊဲလို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ ႐ံႈးနိမ့္မႈေတြက စတာ မ်ားပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈကို တက္လွမ္းမည့္ ေလွကားထစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ လုပ္ကိုင္ၾကသည္မွသည္ မိမိယံုၾကည္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္လုိုသူမ်ားအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုး အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္က ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိမိျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာ့တိေရာ့ရဲႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ဆိုတာက မိမိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ မိမိရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ မွ်တၿပီး အမ်ား သေဘာတူထားတဲ့ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုးယံုၾကည္မႈပါပဲ။ ဒီလိုမွ မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ ဇြဲလံု႕လဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚမလာေတာ့ပါဘူး။ မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ယံုၾကည္တယ္လို႕ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ယံုၾကည္ၿပီဆိုမွေတာ့ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရတာလည္း ႀကိဳက္မွာပါပဲ။ အလုပ္လုပ္ေနရတာကိုက ရင္ထဲမွာ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားေတြအျပည့္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရတာ မႀကိဳက္ ျပန္ရင္လည္း ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ယံုၾကည္ရမွာက ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဆိုတာ မိမိအတြက္လည္း ေကာင္းတာ ျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ုိင္းေတြလည္း ေကာင္းတာ ျဖစ္ရမယ္။ မိမိရဲ႕ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္လည္း ေကာင္းတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္အျပည့္ ရင္မွာ ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုကတည္းကိုက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ညံ့ညံ့နဲ႕ အ႐ံႈးေပးလိုစိတ္ရွိသူေတြဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ေ၀းစြ ရွင္သန္ ဖို႕ေတာင္ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ပထမအခ်က္က ထက္သန္ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္စိတ္ဓာတ္က်လာၿပီဆိုရင္ ခဏတာ လုပ္လက္စေတြကို ရပ္ထားၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္ စိတ္ကို အနားေပးေစမယ့္ အျပဳအမူေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ရႏိုင္မယ့္ေနရာမွာ ခဏတာ အပန္းေျဖတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္ညစ္ပံု စိတ္ညစ္နည္းမတူညီတဲ့အခါ ကိုယ္ ဘယ္အရာကို လုပ္ဖို႔ အားသန္သလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကည့္လုိက္ပါ။ မိမိရဲ႕ ေတာင့္တမႈဟာ မီးမ်ားလိုေလာင္ၿမိဳက္ေနမွ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားတိုင္း စိတ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေသြးလည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ ေအာင္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မက်ေစဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေနဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းဆိုတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာ မ၀င္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတမ္း စိတ္ညစ္၊ စိတ္ရႈပ္ေနသူမ်ားႏွင့္သာ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုရင္ေတာ့ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာဖြယ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မည္မွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ဖို႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ စာအုပ္ေတြ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးပါ။ စာဖတ္သူ အၿမဲ ေပါင္းသင္းေနတဲ့သူေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဂရုစိုက္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့သူေတြ၊ အေကာင္းျမင္တတ္ သူေတြနဲ႕ ေပါင္းသင္းမယ္ဆုိရင္ သင္လည္း ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္လာပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ သင့္အေပါင္း အသင္းေတြဟာ အဆိုးျမင္တတ္သူေတြျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအေတြးေတြဟာ သင့္ကိုလည္း လႊမ္းမိုးလာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဂရုျပဳပါ။

စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀ဟာ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀နဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သမတ္တည္း မတူႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ မတတ္ႏုိင္တဲ့ အ၀တ္အစား ၀တ္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မစီးႏုိင္တဲ့ကား စီးတဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မေနႏုိင္တဲ့အိမ္မ်ိဳးမွာ ေနသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အနားမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်တာေတြ၊ စိတ္ညစ္တာေတြ၊ စိတ္ညီးညဴမႈေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒါကို က်င့္သားရေအာင္ လုပ္ပါ။ ေနသားက်သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာမရွိေတာ့ပါဘူး။ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳကို စာဖတ္သူကိုယ္ပုိင္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိဖုိ႕အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ် ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာဖတ္သူမွာမရွိတဲ့အရာေတြအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မေကာင္း မျဖစ္ပါနဲ႕။ အျခားသူေတြကို မ်ားမ်ားကူညီေလ၊ စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ညည္းတြားေနဖို႕ အခ်ိန္မရေလပါပဲ။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ လူေတြကို ကူညီျခင္းက စာဖတ္သူကို တကယ္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေစ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်မႈဆိုတာလည္း ၀င္ေရာက္မလာႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ အျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ၾကြ လန္းဆန္းေနမယ္ဆိုတာ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ခံစား သိနားလည္္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ယခုပဲ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္လိုက္ပါလို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ရပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး

၁၁.၆.၂၀၁၃

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Sep 12, 2013

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment