Professional Authors

သင္ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုပ္ကိုင္ခ်င္သူလား

ကမၻာႀကီးမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဘာေတြေျပာင္းလဲေနသလဲ။ ဘယ္အရာေတြကေတာ့ ဆုတ္ယုတ္ေနသလဲ။ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ လွပါသည္။ အျမဲတမ္းအားျဖင့္ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းဆိုတာ အျမဲဒြန္တဲြကပ္ပါလ်က္ရွိေနပါသည္။ စာဖတ္သူဟာ တိုးတက္ေနသူတစ္ဦးလား ဒါမွမဟုတ္ ဆုတ္ယုတ္မႈကို လက္ခံထားသူတစ္ဦးလားဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ တုိးတက္မႈမရွိရင္ ရပ္ဆိုင္းမေနဘဲ ဆုတ္ယုတ္ေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈခ်ည္းပဲ မရရွိႏိုင္သလို ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားလည္း အျမဲၾကံဳဆံုေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ျခင္းအရာဟာလည္း ကၽြန္မတို႔ေတြဆီ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာက္ရွိမလာႏိုင္ပါ။ တစ္ခါတေလ အရာအားလံုးအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားလည္း ၾကံဳရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ခံႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ဆိုတာ အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။ လူသားေတြဆိုတာကလည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိရင္ အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ၾကၿပီး ရႈံးနိမ့္မႈကို ၾကံဳဆုံရင္ေတာ့ စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ခံစားတတ္ၾက သူမ်ားဆိုရင္ မမွားဘူးထင္ပါသည္။

ဒီေတာ့ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာေတြေဆာင္ၿပီး ဘာေတြေရွာင္ရမလဲဆိုတာ အရင္ဆံုး သိမွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ေျပာေတာ့သာ လြယ္တာ လုပ္ၾကည့္ရင္ အေတာ္ ခက္သား။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီလို ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြ၊ ႏွစ္ေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားသင့္ရင္ ထားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေရတြင္းတူးၿပီး ယခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရသလိုေပါ့။ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၿပီးေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းထဲမွာ စိတ္ေရာ လူေရာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာဖတ္သူ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီဆိုတာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈေသးေသးေလးေတြက စာဖတ္သူကို ပိုမိုၿပီး အရွိန္ရရွိေစလာႏုိင္ပါသည္။ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း ခ်င္းဆီဟာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ပိုမိုၿပီး ဆဲြယူေနတာကို စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူက မည္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို လိုခ်င္ပါသလဲ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္သည့္အခါ မိမိကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈလိုခ်င္ရင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္အရာမ်ားအားလံုးကို အရင္ဆံုး သိမွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ စာဖတ္သူရဲ႕ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကိို တျခားသူမ်ားအေပၚ ပံုလႊဲခ်ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ နည္းနာမ်ား၊ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာခ်က္မ်ားအျပင္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို စုေဆာင္းယူငင္ ပ်ဳိးေထာင္ထားပါ။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ မေန႔ကထက္ ဒီကေန႔ ပိုၿပီး ျပံဳးပါ။ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အေျခအေန တိုင္းအတြက္ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွ ေတြးေခၚစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေန မလုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ မေရးထားပါနဲ႔။ ဘယ္အရာကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္လိုက္တာ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကိုသာ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းထားပါ။ စာဖတ္သူမွာ မရွိေသးတဲ့ အမႈအက်င့္ ေကာင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ျခားသူဆီမွ ေလ့လာ အတုယူထားသင့္ပါသည္။

စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္က ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထား ရမည္။ ကုိယ္တိုင္ရဲ႕ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားရမည္။ ငါလုပ္နုိင္တယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကို ထားရွိရမည္။ အျမဲတမ္း ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုထားရွိေနရမည္။ အျခား ဆန္႔က်င္ဘက္အရာမ်ားကို မမွတ္ထားမိပါေစနဲ႔။ ေန႔တစ္ေန႔ကို ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပိုမိုနီးကပ္လာၿပီလို႔ သတ္မွတ္ ထားပါ။ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္မည့္အရာမ်ားကို အခ်ိန္မေရႊ႕ဆိုင္းပဲ ယခုပင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဆက္ႏြယ္ေျပာဆိုရမည့္အခ်ိန္တိုင္း ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ စတင္ၿပီး အေကာင္းျမင္တတ္ သူမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရွိပါေစ။ အျမဲတမ္း စိတ္ထားတက္ၾကြသူမ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာ ေပါင္းသင္းပါ။ အဆိုးျမင္သမားမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေ၀းေ၀းက ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။ တစ္ခါတရံ သူတို႔သည္ ၿငီးတြားမႈ မ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္္ၾကေပသည္။ သူတို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပး လိုက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဘယ္လုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေနထုိင္ဖို႕ ဆႏၵရွိသလဲဆိုတာ ျမင္ေယာင္ပါ၊ ခ်ေရးပါ။ စာဖတ္သူအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အရာေတြ၊ စာဖတ္သူကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို အျမဲ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္က ဘယ္လို ေနထုိင္ခ်င္သလဲဆိုတာကို တတ္ႏုိင္သမွ် တိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ ခ်ေရးပါ။ အာရုံစူးစိုက္ပါ၊ အႏႈတ္လကၡဏာအေတြးေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႕။ အခ်က္အလက္တုိင္းကို ခ်ေရးပါ။ ခ်ေရးဖို႔ အခ်ိန္မရရင္လည္း စိတ္ထဲက မွတ္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို တစ္ခုျခင္း မွတ္သားထားပါ။ စာဖတ္သူ ဘယ္မွာ ေနထုိင္ခ်င္ သလဲ၊ စာဖတ္သူရဲ႕ အိမ္က ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးလဲ၊ မိတ္ေဆြေတြက ဘာကို စိတ္၀င္စားၾကသလဲ၊ အခ်ိန္နဲ႕ ေငြေၾကးကို ဘယ္လို လူမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးခ်င္သလဲ။ အဲဒါေတြကို စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ေရးပါ။ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဖတ္ပါ။ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း စာဖတ္သူ ဆႏၵရွိတဲ့ အဲဒီဘ၀ကို ေနထုိင္ေနပုံကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီ ေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀နဲ႕ ပိုၿပီး နီးလာေစမယ့္ အရာေတြကိုသာ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးႀကီးဆံုးက ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ညီမွ်ေအာင္ စီစစ္သံုးစြဲပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုး အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္က ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိမိျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာ့တိေရာ့ရဲနဲ႕ၿပီးစလြယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ဆိုတာက မိမိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ မိမိရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ မွ်တၿပီး အမ်ား သေဘာတူထားတဲ့ တရားဥပေဒနဲ႕အညီျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုးယံုၾကည္မႈပါပဲ။ ဒီလိုမွ မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ ဇြဲလံု႔လ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွေပၚမလာပါဘူး။ မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ယံုၾကည္တယ္လို႕ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ယံုၾကည္ၿပီဆိုမွေတာ့ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရတာလည္း ႀကိဳက္မွာပါပဲ။ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရတာ မႀကိဳက္ျပန္ရင္လည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရာ မလြယ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ယံုၾကည္ရမွာက ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဆိုတာ မိမိအတြက္လည္း ေကာင္းတာ ျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕မိသားစုနဲ႕ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ုိင္း ေတြလည္း ေကာင္းတာျဖစ္ရမယ္။ မိမိရဲ႕ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္လည္း ေကာင္းတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုကတည္းကိုက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ညံ့ညံ့နဲ႕ အ႐ံႈးေပးလိုစိတ္ရွိသူေတြဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ေ၀းစြ ရွင္သန္ဖို႕ရန္ေတာင္ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ပထမအခ်က္က ထက္သန္ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ Burning Desire လို႕လည္း ေခၚပါသည္။ မိမိရဲ႕ ေတာင့္တမႈဟာ မီးမ်ားလိုေလာင္ၿမိဳက္ေနမွ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Idea လို႕ေခၚတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္အတူ လူသားတို႕ရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြဟာလည္း အျမဲေျပာင္းလဲေနပါ သည္။ လိုလား ေတာင့္တမႈေတြဟာလည္း ေျပာင္းေနပါသည္။ ကမၻာေပၚမွာ အလွ်င္ျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲေနတာက နည္းပညာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ နည္းပညာေတြ ေျပာင္းလဲတာျမန္လြန္းအားႀကီးေတာ့ Creative Destruction လို႕ေတာင္ ေခၚလာပါသည္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးလိုက္ၿပီဆိုရင္ တစ္ခုခုကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သလိုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ပံုကေတာ့ ရုပ္သံျပစက္ေတြေပၚကာစက တိပ္ေခြေတြနဲ႕ ၾကည့္ၾကတာ စာဖတ္သူလည္း အသိျဖစ္မွာပါ။ သိပ္မၾကာခင္မွာ VCD ေတြေပၚလာေတာ့ ဘယ္သူမွ တိတ္္ေခြေတြကို မၾကည့္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ VCD ေပၚလာတာဟာ တိတ္ေခြေတြကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သလိုပါပဲ။ VCD ေနာက္မွာေတာ့ DVD ဆိုတာ ထပ္ထြက္လာျပန္သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ VCD ေတြအသံုးက ေလ်ာ့က်သြားျပန္ပါသည္။ ဒါနဲ႕လည္း မျပီးဆံုးေသးပါဘူး။ ယခုအခါ EVD ဆိုတာ ေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္ေနျပန္ပါၿပီ။ လူသားေတြရဲ႕ တီထြင္မႈ နည္းပညာဟာ မဆံုးႏိုင္ပါဘူး။ လူသားေတြရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြ တိုးပြားလာမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တီထြင္မႈေတြနဲ႕အတူ လုိက္ပါလာတာကေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟာ အလြန္အမင္းျပင္းထန္လာတာ စာဖတ္သူလည္း သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၾကင္နာသနားျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပါပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားက အလြန္အေရးႀကီးလာတာျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မွဳက စာဖတ္သူအတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္မွဳ ရွိသလဲဆုိတာကို သတ္မွတ္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ အာရုံစိုက္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ဘ၀ကို ဘယ္လို ေနထုိင္ ခ်င္တယ္ဆိုတာကို စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ေျပာပါ။ အသံထြက္ၿပီး ေျပာပါ။ မဟုတ္ရင္ စာဖတ္သူ အဲဒါကို ေအာင္ျမင္သြားတဲ့အခါ  သိလုိက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျမဲတမ္း ေအာင္ျမင္မည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သင့္ရဲ႕လက္တြင္းမွာ ရွိေနသည္ဆိုသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ရရွိေစဖို႔ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အေျခတည္ေဆာက္မႈမ်ားနဲ႔ ခိုင္ျမဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တက္လွမ္းရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ အရာရာအားလံုးက ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ဖန္တီးရယူမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမွာ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြန္မတို႔ အားလံုးဟာ အျမဲတမ္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဆိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကို ဆြတ္ခူးရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး

၁.၇.၂၀၁၃

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Sep 12, 2013

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment