Professional Authors

စမ္းစစ္သင့္ျပီမီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား

မီးေလာင္ျပီတဲ့ေဟ့လို႕ၾကားလိုက္ရင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲမေမးနဲ႕၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ေလာင္တာဆိုတဲ့အသံဘဲၾကားၾကားေနရတယ္။ဘာျဖစ္လို႕
၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ၾကီးဘဲျဖစ္ျဖစ္ေနရတာလဲေမးစရာေကာင္းေနျပီ။
အဓိကကေတာ့ကာကြယ္မႈစနစ္အားနဲလို႕ ဆိုတာအေျဖထြက္တယ္။အေဆာက္အဦတခုမွာ
ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့
ကာကြယ္မႈစနစ္ေတြေတာ္ေတာ္ေလးအားနဲတာကိုေတြ႕ရတယ္။ဒါေၾကာင့္အေဆာက္အဦတခုမွာ
ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့
ကာကြယ္မႈစနစ္ေတြအေၾကာင္းကိုဗဟုသုတအလို႕ငွါေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။အေဆာက္အအံုေတြကို
ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့အခါ မပါမျဖစ္ အေျခခံ အဂၤါရပ္ေတြရွိပါတယ္။အဲ့တာေတြကေတာ့
* Better Lighting & Visual Comfort အလင္းေရာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္
ရႏိုင္ဘို႔၊
* Thermal Comfort :သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေစမဲ့ မွ်တတဲ့ Temperature (အပူအေအး)၊ Humidity (ေလရဲ႕စိုထိုင္းဆ)ေတြကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း
ထားႏိုင္ဘို႔၊
* Indoor Air Quality ေလရဲ႕သန္႔႐ွင္းလတ္ဆတ္မႈရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ဘို႔၊
* Acoustical Quality အသံဆူညံ မႈ ကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဘို႔၊
* Convenient Power လွ်ပ္စစ္မီး၊ လိုအပ္တဲ့ ပါဝါေတြ အဆင္သင့္ လြယ္လင့္တကူ ရႏိုင္ ဘို႔၊
* Communication Capability ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ေတြ(တယ္လီဖုန္း၊ Network, Internet, etc.) အဆင္သင့္
လြယ္လင့္တကူ ရႏိုင္ ဘို႔၊
* High-quality Sanitation က်န္းမာေရးႏႇင့္ ညီညြတ္ေသာ အဆင့္ျမင္ေရသန္႔ျဖန္႔ေဝ၊ အညစ္အၾကး နဲေရဆိုး (မိလႅာ) ႏုတ္စံနစ္ေတြ
ပါဝင္ဘို႔၊
* Reliable Systems for Life Safety and Property Protection လူတို႔၏ အသက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ကို ကာကြယ္ရန္ စိတ္ခ်ရတဲ့
စံနစ္ေတြ (မီးေဘးကာကြယ္ေရး စံနစ္ေတြ၊ လံုျခံဳေရး စံနစ္၊ အေရးေပၚ လမ္းညႊန္
စံနစ္) ေတြ ပါဝင္ဘို႔၊
တိုျဖစ္တယ္။ အေဆာက္အအံု ရဲ႕ သံုးစဲြမႈ အတိုင္းအတာ ကို လိုက္လို႔ အျခား စံနစ္ေတြ၊ ပိုၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲ တဲ့ နည္းပညာေတြ၊
လိုအပ္ လာႏိုင္ ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ
ဒီလိုျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့စံနစ္ေတြပါဝင္တဲ့အေဆာက္အဦေတာ္ေတာ္နဲပါတယ္။
အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦေတြကပါေတာ့ပါပါရဲ့အလုပ္မျဖစ္တဲ့ရုပ္ျပစံနစ္ေတြပါ
အေဆာက္အဦအမ်ားစုကေတာ့မပါၾကပါဘူး။အခုဝါယာေရွာ့ေၾကာင့္မီးေလာင္တယ္ဆိုတာNo (8)
အခ်က္ျဖစ္တဲ့Life Safety and Property Protection ဆိုတဲ့ အသက္ႏွင့္
ပစၥည္းဥစၥာ ကို ကာကြယ္ရန္ စိတ္ခ်ရတဲ့ စံနစ္မရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိုစံနစ္အလုပ္မလုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ျပီးမီးေလာင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေလးကိုေလ့လာၾကည့္ရင္
ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ရင္ဝါယာေၾကးၾကိဳးအတြင္းပမာဏမ်ားျပားတဲ့Electric Current
တခုစီးပါတယ္။
ဝါယာေၾကးၾကိဳးကသူသယ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ဝန္ထက္ပမာဏအမ်ားၾကီးပိုတဲ့Current
ကိုသယ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္အပူမ်ားစြာထြက္ေပၚလာပါတယ္။ထြက္ေပၚလာတဲ့အပူမ်ားျပားတဲ့အတြက္ေၾကးၾကိဳးကိုဖုံးအုပ္ထားတဲ့Insulator
အရည္ေပ်ာ္ျပီးမီးေလာင္ကြၽမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Short Circuit Protection,
Over current Protection, Over load protection,
စတဲ့စံနစ္ေတြနဲ႕ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီစံနစ္မွန္မွန္ကန္ကန္အလုပ္လုပ္ဖို႕အတြက္သုံးစြဲ တဲ့Devices ေတြ
ရဲ့အရည္အေသြးျပည့္မွီဖို႕ကလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ေနရာတိုင္းေပါက္ေဖာ္ၾကီး
ဘဲအားကိုးမေနပါနဲ႕။သူလုပ္လို႕ကုန္ေပါင္းလည္းမ်ားလွပါျပီ။ကဲထားေတာ့
Electrical Protection
စံနစ္ေတြအလုပ္မွန္မွန္မလုပ္လို႕မီးေလာင္ရင္ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ? Fire
Protection System ပါ။ Fire Protection System ဆိုတာမီးေလာင္မႈ (သို႔)
မီးခိုး ကို အာ႐ံုခံ သိရွိႏိုင္ဘို႔ နဲ႔ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ဘို႔ ရယ္
မီးခိုးေတြ ကိုျပယ္သြားေအာင္ စုတ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္ဘို႔ေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့
ပစၥည္းကိရိယာေတြ၊ ဝါယာႀကိဳးေတြ၊ ပိုက္ေတြ၊ စက္ပစၥည္းေတြ နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့
စနစ္ေတြ ပါတဲ့မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္ထက္ေျပာရရင္
မီးေလာင္မႈျဖစ္တာ ကို သတိေပးႏိုင္ဘို႔၊ မီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘို႔ နဲ႔
ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မဲ့ စနစ္ေတြျဖစ္တဲ့
* Automatic Sprinklers (အလိုအေလွ်ာက္ေရျဖန္: မီးသတ္စနစ္)၊
* Stand pipe (Wet/Dry Risers) (အထပ္အလိုက္ မီးသတ္သမားသံုးရန္ မီးသတ္ေရဘံုဘိုင္ေခါင္း)
* Fire Hydrants (ျခံဝင္းအတြင္းႏွင့္ လမ္းေဘး တစ္ေလွ်ာက္ေတြ႕႔ရေလ့ ႐ွိေသာ
အေဆာက္အအံုျပင္ပသံုး မီးသတ္ေရဘံုဘိုင္ေခါင္းမ်ား၊)
* Fire Hose reels (အေဆာက္အအံု တြင္းသံုး မီးသတ္ေရပိုက္)
* Fire and Smoke Detection (မီး၊ အပူ နဲ႔ မီးခိုး တို႔ကို အာ႐ုံခံ အခ်က္ေပးစနစ္),
* Gas Fire Suppression Systems ( မီးသတ္ ဓာတ္ေငြ႕သုံးစနစ္ မ်ား၊ Pyrogen, CO2,
Inergen, Halon XXX, FM-200, NN100, etc. စသည္၊)
* Portable Fire Extinguishers (အသင့္သံုး မီးသတ္ဘူးမ်ား၊)
* Smoke Spill / Smoke Control Systems (မီးခိုး ကိုျပယ္ေအာင္ စုတ္ထုတ္တဲ့ စနစ္ ၊ မီးခိုး
ကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္)၊

စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္။အခုAutomatic Sprinklers (အလိုအေလွ်ာက္ေရျဖန္: မီးသတ္စနစ္)
အေၾကာင္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။အေဆာက္အဦမ်က္ႏွာၾကတ္အႏွံ႕ပိုက္မ်ားသြယ္တန္းထားျပီးPipe
ေတြ ထဲမွာ Pressure နဲ႔ေရျဖည့္ထားပါတယ္။ ဒီ Pressure ကိုထိန္းဘို႔ အတြက္
Pressure Maintenance Pump (Jockey Pump)က အလိုလို
အလုပ္လုပ္ေနပါမယ္။တစ္ေနရာရာ မွာ မီးေလာင္တဲ့ အခါ အဲဒီ့ေနရာ မွာ အပူခ်ိန္
တက္လာပါၿပီး နီးစပ္ရာ Sprinkler Headကို ကြဲေစပါမယ္။ အဲဒီ့ ကြဲသြားတဲ့
Sprinkler ကေနေရေတြပန္းထြက္လာပါမယ္။ဒီအခါ ဒီ Sprinkler ကိုေပးထားတဲ့ Pipe
Network ထဲမွာ ေရစီးပါမယ္။ Pressure လည္းက်လာပါမယ္။ေရစီးတဲ့အတြက္ ဒီ Pipe
Network နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ Flow switchကေန Fire Alarm Signal ေပးပါမယ္။ (ဒီ
Signal က ဆက္ထားတဲ့ Fire Alarm System ကိုသြားၿပီး အျခား Emergency Systems
ေတြ ကို Automatically Activate လုပ္ပါမယ္။Pressure က်လာတဲ့ အခါ Sprinkler
Control (Alarm) Valveအလုပ္လုပ္ ပါမယ္။ေရအားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ တဲ့ Alarm
Gongကေန မီးလွန္႔သံေခ်ာင္း သံ (ေခါင္းေလာင္းအဆက္မျပတ္ တီး) ပါလိမ့္မယ္။
ဒီလို Sprinkler ကြဲလို႔ System Pressure က်လာရင္ Duty Pumpက ခ်က္ခ်င္း
(30s အတြင္း) အလိုလို Automatically Operate လုပ္ရပါမယ္။ Duty Pump က
အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ Operate မလုပ္ႏိုင္ပဲ Fail ျဖစ္ခဲ့ရင္ Standby
Pumpက အလိုလို တာဝန္လႊဲ ယူရပါမယ္။ ဒီလို အေျခအေန ေတြ ကိုရဘို႔ အတြက္
Control Panel (/w Emergency Power Supply) ကို ဒီဇိုင္း
လုပ္ထားရပါတယ္။Storage Tankက မီးသတ္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ေရပမာဏ ကို သိုေလွာင္ထား
ရပါတယ္။လိုအပ္ရင္ Fire Engine (မီးသတ္ကား) ကေန Sprinkler System ထဲကို
အျပင္ကေနေရျဖည့္ခြင့္ရေအာင္ မီးသတ္ကား ဝင္လို႔ လြယ္တဲ့ေနရာ အေဆာက္အအံု ရဲ့
အျပင္ဘက္ မွာ Breeching Inlet ကို ထားေပးရပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ အခုကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ Protection
စံနစ္ေတြဟာလုံးခ်င္းအိမ္ရာေလးေတြအတြက္အေရးမၾကီးေပမဲ့High rises Buildings
ေတြ၊Condo medium ေတြ Shopping Mall ေတြအတြက္ကေတာ့မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီစံနစ္ေတြအတြက္ေငြေၾကးအနည္းငယ္ပိုျပီးကုန္က်ေပမဲ့
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အတြက္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္အခုခ်ိန္ကစလို႕အေရးၾကီးအေဆာက္အဦမ်ား Condo medium မ်ား Shopping
Mall မ်ား
အေနျဖင့္မိမိတို႕ရဲ့အေဆာက္အဦကာကြယ္ေရးစံနစ္မ်ားကိုျပန္လည္ေလ့လာစမ္းစစ္ရန္ခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းေမာင္းမကူဘဲBlog
စာမ်က္ႏွာမွသံကုန္ဟစ္လိုက္ရပါျပီဗ်ိဳး

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: May 26, 2010
Comment #1

‘ကာကြယ္ၿခင္းက ကုသၿခင္းထက္ပိုေကာင္းတယ္’ ဆိုတဲ့စကားလည္းရွိပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဗဟုသူတတမ်ိဳးပါပဲ။

commentinfo By: Deborah at May 26, 2010
Comment #2

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အခုလိုပညာျဖန့္ေဝေပးတဲ့အတြက္..

commentinfo By: North star at May 27, 2010
Comment #3

so so thz

commentinfo By: yu at May 27, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment