Professional Authors

မွားမွန္းသိလ်က္ အျပင္ရခက္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္

ယေန႕ေခတ္ လူငယ္မ်ား၏ အႀကီးဆံုးေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ “အမွားကိုဝန္မခံျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။ အမွားကို ဝန္ခံရျခင္းသည္ မိမိသိကၡာကို ထိခုိက္သည္ဟု အယူရွိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တန္ရာသည္။ ေလာကတြင္ မည္သူမွ် ေမြးကတည္းက အမွန္မရွိခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္စင္စစ္ အမွားလုပ္မိျခင္းသည္ လူသားဆန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူအားလံုး အမွားလုပ္မိဖူးၾကသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ လြန္လြန္ကၽြန္ကၽြန္မျဖစ္ရန္သာ လိုအပ္သည္။ အဆုိပါ လုိအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပ ညႊန္ျပျခင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာနာခံတတ္ရန္အေရးၾကီးသည္။

 

ေထာက္ျပ ညႊန္ျပခံရျခင္းအေပၚ ယေန႕လူငယ္တုိ႕(တစ္ခါတစ္ရံ လူႀကီးမ်ားပင္ပါတတ္သည္) အျမင္မွာ ေစာင္းလြဲလ်က္ရွိသည္။ မိမိ၏ သိကၡာကို ခ်ိဳးခ်င္၍ ထုိသို႕ျပဳလုပ္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရွက္စိတ္ႏွင့္ မလုပ္သင့္ မေျပာသင့္သည္မ်ိဳးကိုပင္ လုပ္တတ္ ေျပာတတ္ၾကေပသည္။ ၎မွာ မရင့္က်က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေထာက္ျပ ညႊန္ျပျခင္းကိုပင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေဝဖန္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။ ေဝဖန္မႈဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ရည္မရွိလွ်င္ လူေတာတုိးေရးသည္ အေတာ္ပင္ ခဲခက္ေကာင္း ခဲခက္ႏိုင္ေပသည္။ ေလာကသည္ ေဝဖန္မႈေပါင္းစံုႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေပသည္။ အဆုိပါေဝဖန္မႈမ်ားကို မွားယြင္းေသာတုန္႕ျပန္ခ်က္ျဖင့္ တုန္႕ျပန္မိေသာအခါတြင္မူ အဆိုးဘက္သုိ႕ လမ္းမွားသြားႏိုင္သည္။ လူ႕ေလာကနယ္ပယ္စံုတြင္ အႏွိမ္ခံ အပယ္ခံျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ အမွားကို သိသိခ်င္း ျပင္ရန္ဝန္မေလးပါႏွင့္။ အခ်ိန္မီျပင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ အမွားလမ္းဆံုးေရာက္ေသာအခါမွ ျပင္မည္ဆိုပါက လမ္းလြန္သြားေပေတာ့မည္။ သိသိခ်င္း ျပင္ရန္ ဆင္ရန္ အေရးႀကီးလြန္းလွေပသည္။

 

အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုေထာက္ျပေဝဖန္သူရွိလွ်င္လည္း သည္အမွားအတိုင္းဆက္ထားၾကသည္။ အေၾကာင္းမူကား သူတုိ႕ေျပာမွျပင္လုိက္ရင္ ငါ့အေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ဘယ္လိုျမင္ၾကမလဲ။ အထင္မ်ားေသးသြားမလား စသည့္ ေသးႏွိမ္ေသာ အေတြးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕သည္ ၎တုိ႕၏ေခါင္းထဲတြင္ ေျပးလႊားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ပင္။ အဆုိပါအေတြးတုိ႕ေၾကာင့္ ၎တို႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ အမ်ားအျမင္မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေရးအသားတုိ႕သည္ ဆက္လက္ပါေနၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ အမွားေပၚ အမွားဆင့္လ်က္ရွိေသာအခါတြင္မူ အဆိုပါအမွားသည္ ရာသက္ပန္စြဲသြားတတ္သည္။ ထိုအခါ အမွားမပယ္ႏိုင္သည့္လူညြန္႕တံုးေသာဘဝကို ေရာက္ရေတာ့ေပမည္။

 

အမွားအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပသည္ကို လက္မခံႏိုင္မူကား ေမာဟတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ အဆိုပါေမာဟမွာ သိလ်က္ႏွင့္ မျပင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မသိသည္ကို သင္ရျပရသည္မွာ လြယ္ကူသည္။ နည္းနည္းသိေသာသူကို သင္ရျပရသည္မွာ အလြန္ခဲခက္၏။ သိလ်က္ႏွင့္မျပင္ေသာေမာဟဟုပင္ ကင္ပြန္းတပ္သင့္ေပသည္။ အဆိုပါေမာဟေၾကာင့္ သိစိတ္ကြယ္ေပ်ာက္ လမ္းလံုးေမွာက္ႏိုင္ေခ်သည္။ ေမာဟရွိသူသည္ မ်က္စိႏွစ္လံုးကြယ္သည္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အမွားကိုေထာက္ျပျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမွန္သို႕ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ဆက္လက္ၿမဲကာ မွားေနဦးမည္ဆုိပါလွ်င္ (ဝါ) အမွားသံသရာရွည္ေနဦးမည္ဆိုပါလွ်င္ သြားရာလမ္းပင္ေပ်ာက္ႏုိင္ေခ်သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပင္ ေပ်ာက္ႏိုင္ေခ်သည္။

 

အမွားကိုဝန္ခံျခင္းသည္ မာနကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအမွားကို ဝန္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ကာကြယ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အက္ေၾကာင္းႀကီးျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျငင္းဆိုျခင္းမွလည္း မာနႀကီးစြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ မာနသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္ေလးစားမႈ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ရေသာမာနဟူသည္မွာ “ပညာမာန” ျဖစ္တန္ရာ၏။ အမွန္မူကား မိမိတတ္ထားေသာပညာအေပၚ သာယာေနမႈ၊ မိမိကိုယ္ကို အထင္ေတြ ဘဝင္ေတြျမင့္ေနမႈတုိ႕သည္သာ ယင္းမာနကို ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သူသည္ မိမိထက္ ပညာနည္းေနသည္၊ မိမိေလာက္မွမေတာ္ဘဲ မိမိအားေဝဖန္ေနသည္ အစရွိသျဖင့္ ေတြးလံုးမ်ားကလည္း အမွားကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ေစျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိ၏အျမင္ေပၚတါင္ ပညာမာနဖံုးအုပ္ေနေပသည္။ လူအားလံုးတြင္ အျမင္ရွိၾကသည္သာျဖစ္၏။ တစ္ဦးအျမင္ႏွင့္ တစ္ဦးအျမင္သည္ တူခ်င္မွတူႏိုင္ေပမည္။ ေဝဖန္ခ်က္အားလံုးကို လက္ခံထားကာ ေဝဖန္သည္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ခံယူတတ္ရန္ အေရးႀကီးလြန္းလွသည္။

 

အမွားႏွင့္ကင္းသူဟူသည္မရွိပါေခ်။ ယင္းအမွားကိုပင္ ေထာက္ျပႏိုင္ေသာသူသည္ မ်ားမ်ားစားစားရွိလွသည္မဟုတ္။ အဆိုပါနည္းပါးလွေသာ ေဝဖန္ခ်က္ကေလးကိုပင္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပင္ရေခ်မည္။ ေဝဖန္မႈသည္ ဘဝ၏တက္လမ္းျပညႊန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ အဂၤုလိမာလသည္ မိမိ၏အမွားကို အခ်ိန္မီမသိဘဲ လမ္းမွားဆက္လိုက္မိေနပါက အမ်က္ခံရေပေတာ့မည္။ သို႕ေသာ္ ေဝဖန္ျပသူ (ဝါ) အမွားကိုေထာက္ျပ ညႊန္ျပသူ ဘုရားရွင္ရွိေန၍သာ အမွားသိလ်က္ အမွန္ျပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဟႏာၱျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ သာဓကအထင္အရွားရွိေပသည္။ ေဝဖန္စရာမ်ားထဲမွ ပညာယူပါ။ ေဝဖန္သည္ကို လက္ခံပါ။ အမွားကို ျပင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ အမွားကို ဝန္ခံရန္ ႀကိဳးစားပါ။ အဆိုပါ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ယေန႕လူငယ္မ်ားေမြးျမဴႏိုင္လွ်င္ ေနာင္လာမည့္ တစ္ေန႕တစ္ခ်ိန္တြင္ အမွားနည္းေသာ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

၃၀. ၉. ၂၀၁၁ တြင္ ၿပီးသည္။

ေရႊနဒီေရးသည္။

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Sep 30, 2011

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment