Professional Authors

ဒီအတိုင္းေလး ေနပါရေစ

မခ်စ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔
ဘာလို႔ ငါ့ဆီကို
လာရတာလဲ။
မျဖစ္ႏို္င္ဘူးဆိုတာကို
သိလ်က္နဲ႔
ဘာလို႔ ဇြတ္တိုးခ်င္ရတာလဲ။
လမ္းခြဲစရာမလိုဘဲ
လမ္းခြဲဖို႔
မဖန္တီးပါနဲ႔ဟာ။
အခုတိုင္းပဲ
သူငယ္ခ်င္းလိုေလး
နင့္အနားမွာ ရွိပါရေစ။

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Oct 5, 2010
Comment #1

excellent,

commentinfo By: ei lay at Sep 1, 2011

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment