Professional Authors

အခ်ိန္တုိင္း

မိုးလား..
မိုးလည္းမိုးကရြာရတယ္..။
ေႏြလည္း
ေနကပူရတယ္…။
ေဆာင္းလည္းေဆာင္းက ေအး၇တယ္.။
မိုးေႏြေဆာင္းေျပာင္းလည္း…
ငါကေတာ့
 နင့္ကို….ရတယ္…။

In: ကဗ်ာ Posted By: Date: May 24, 2012
Comment #1

he,he,,
100 % right.
100 % agree,

commentinfo By: ei lay at May 25, 2012
Comment #2

အခ်ိန္တုိင္းဆုိေတာ့လည္း….
အခ်ိန္တိုင္း..ပဲေပါ့ အမရာ…

commentinfo By: poem.poem28 at May 27, 2012

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment