Professional Authors

ေဗဒါလမ္း (၃၁) – မင္းပါမွပဲ (ေဇာ္ဂ်ီ)

စာဗူးေတာင္းမွာ၊ စါဝါတို႕လင္မယား။
သူတို႕လြမ္းၾကေတာ့
မယ္လြမ္းေအာင္ ပီပီႏြဲ႕ရယ္၊ ေတးဖြဲ႕ပါလား။

ဖက္လိပ္အိမ္ဆင္၊ ခါခ်ဥ္က လက္သမား။
လက္ရာဆန္းပါဘိ။
ကမ္းကုန္ေအာင္ ပီပီႏြဲ႕ရယ္၊ ေတးဖြဲ႕ပါလား။

မိုးတက္မယ့္ဟန္ ၊ ငဖ်ံ က ဂြ်မ္းသမား။
အႀကံႀကီးသူမို႕
မီးပြင့္ေအာင္ ပီပီႏြဲ႕ရယ္၊ ေတးဖြဲ႕ပါလား။

ဖြဲ႕ခ်င္ရဲ႕ေနာ္၊ ေဖၚခ်င္ရဲ႕မနဲ။
ဒီလိႈင္းပ်ံ ထန္ခ်င္ထန္တဲ့
ဆန္ခ်ိန္တန္ ဆန္တက္ရင္းသာပါ့
ဆန္ခ်ိန္ကုန္ စုန္လို႕ဆင္းပါတဲ့
ေဗဒါငယ္ မယ္ မျငင္းရယ္၊ မင္းပါမွပဲ။ ။

ေဇာ္ဂ်ီ

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment