Professional Authors

အလုပ္ခြင္အတြင္း စိတ္သေဘာထားအမွန္ ထားႏုိင္ၾကပါေစ

 

ယခုတစ္ေလာ အလုပ္ခြင္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၾကသည္မွာ လူတိုင္ စိတ္ထားအမွန္ မထားႏုိင္ ၾကသူမ်ားကို ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ဒါမွမဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ ဌာနဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၏ စိတ္သေဘာထား အမွန္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ မည္မွ်ပင္ ပင္ပန္းေနပါေစ၊ စိတ္ကုန္ေနပါေစ မည္သူေတြ မည္သို႔ စိတ္ထားရွိေနပါေစ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔သာ အဓိက စိတ္သေဘာထားအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကသည့္ ၀န္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ငါတို႔အတြက္ ၿပီးမွာ သူတို႔အတြက္ဆိုတဲ့ သေဘာထားခံယူခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားေနၾကပါသည္။

          အမ်ားအားျဖင့္ သာသည့္ေနရာ၊ သာသည့္လူ၊ ၀န္းက်င္ဘက္ကိုသာ သူ႔အုပ္စု ကိုယ့္အုပ္စုအေနျဖင့္ သူမ်ားအတြက္ဆိုတာထက္ ငါ့အတြက္ဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္တတ္ၾကသူ အမ်ားရွိၾကပါသည္။ လူတိုင္းသည္ အလုပ္ လုပ္ၾကရာ၀ယ္ အဓိက အရင္းခံက စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုသာ ေရွးရႈသင့္ေပသည္။ ငါတေကာ ေကာၿပီး ငါသာာဖို႔အတြက္ သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရမည္လုိ႔ စိတ္ဓာတ္မျပည့္၀ေသာ စိတ္ထားမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္  ဘ၀အတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ လြယ္မည္ မထင္ေပ။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အဖဲြ႕လိုက္ အုပ္စုငယ္ ေလးမ်ားျဖင့္ ဦးရာလူ ႏွိပ္ကြပ္စတမ္းဆိုတဲ့ႏွလံုး ထုံးမူေနၾကသူမ်ားရွိေနသေရြ႕ လုပ္ငန္း အဖဲြ႕အစည္းႀကီး သည္လည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္သလို လူေတြရဲ႕ ေလးစားမႈသည္လည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြား ပါလိမ့္မည္။

          လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္လုပ္မွ လုပ္ငန္းအတြင္း လူမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း တစ္ဟုန္ထိုး ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေနရာ၊ ရာထူး၊ ဂုဏ္မ်ား မက္ေမာေနၾကသည္မွာ လြန္အံ့မထင္ေပ။ လူသားဆိုသည္မွာလည္း ပုထုဇဥ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေနရာေလးလည္း လိုခ်င္သလလို ရလာေသာေနရာေလး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ထိန္းသိမ္း ခ်င္ၾကသည္မွာလည္း လူ႔သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္ရာထူး၊ မည္သည့္အဆင့္ကိုပဲ ေရာက္ေန ေရာက္ေန မိမိသည္ ရိုးသားစြာျဖင့္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ၾကသျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခု၏ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းနဲ႔ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း၊ မနာလို ၀န္တိုစိတ္မ်ားၿပီး သူမ်ားကို အပုတ္ခ်မွ ကိုယ္ဂုဏ္တက္မည္ထင္သူမ်ားလည္း လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနပါသည္။ အရမ္းအံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းသည္မွာ အမ်ားလည္း ၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ဆိုေသာ စကားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္မ်က္ေခ်း ကိုယ္မျမင္ဘဲနဲ႔ သူမ်ား မ်က္ေခ်း ဘယ္အေပါက္က ထြက္မလဲပဲ ေခ်ာင္းေျမာင္းႏွိပ္ကြပ္ခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္အင္အား မျပည့္၀ေသာသူမ်ားလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိေနပါသည္။

          ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းထဲတြင္ ကိုယ္ေျပာစကားအမွန္ သူမ်ားအပုတ္ခ်မွ ကိုယ့္ဂုဏ္တက္မည္လို႔ ထင္သူမ်ားလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အလြန္လိုအပ္လွပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ စိတ္ သေဘာထားအမွန္ရွိသူသည္ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မိမိ၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ေနထိုင္တတ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး သာတူညီမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ လုိပါသည္။ စိတ္သေဘာထားအမွန္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိရာ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ မိမိသည္ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္တြင္ ရပ္တည္ၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျမင္သည့္အျမင္အတိုင္း ၾကည့္တတ္ရပါ မည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ မိမိသည္ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေလွ်ာက္လွမ္းတတ္သည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦး ဧကန္အမွန္စစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ မိမိ၏အာရံုစူးစိုက္မႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားရပါမည္။

          အလုပ္ခြင္အတြင္း မာန္ေစာင္ေနျခင္း၊ သူ႔ထက္ငါ သာဖို႔တစ္ခုထဲအတြက္ တစ္ဖက္သား၏ စိတ္ေန စိတ္ဓာတ္ကိုပါ ရုိက္ခ်ဳိးပစ္သည့္အျပဳအမူမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ သူမ်ား မေကာင္းေျပာမွ ထမင္းစား ၀င္သည့္ လူစားမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာာ ေနရာ၊ မည္သို႔ေသာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ထမင္းစား၀င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အျမဲတမ္း ပူေလာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္သာ ျပြတ္သိပ္ေနေပလိမ့္မည္။ စိတ္ထားမွန္ကန္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ အလုပ္ပစ္ၿပီး သူမ်ား အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းကို မဆိုလိုပါ။ စိတ္သေဘာထားအမွန္ကို တစ္ရက္တည္းအတြက္ မက်င့္ၾကံဘဲ ယင္းစိတ္ဓာတ္အတိုင္း အျမဲေနထိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။ အျမဲတမ္း ယင္းစိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနဖို႔ လိုပါမည္။ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရသည့္အခါမ်ဳိးေတြမွာလည္း အဆိုပါ စိတ္ထားကို ေမြးျမဴႏုိင္ဖို႔ ႀကိိဳးပမ္းေနရပါမည္။

          စိတ္ဓာတ္မွန္ကန္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးမွာ တစ္ပါးသူကို က်ရႈံးသြားေစသည္မ်ဳိး၊ သူတစ္ပါး၏ အားနည္းခ်က္ ကို ဖိႏွိပ္တာမ်ဳိး၊ ရက္ရက္စက္စက္ မေထာက္မညႇာ လုပ္ပစ္လိုက္သည္မ်ဳိး၊ ခ်ယ္လွယ္ေခ်ာက္တြန္းပစ္သည္မ်ဳိး စသည့္ လူလူခ်င္း တုံးခုလွမ္းသည္မ်ဳိး လုံး၀မလုပ္မိေစဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။  မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ျဖစ္္ေစ တစ္ပါးသူကို ကိိုယ္ခ်င္းစာတရားထားႏုိင္ရမည္။ ၾကင္နာတတ္ေသာစိတ္၊ စဥ္းစဥ္းစားစား ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိနန္ လုပ္တတ္ေသာစိတ္၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း သည္းညည္းခံတတ္ေသာစိတ္၊ လူသားခ်င္းစာနာတတ္ ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ရွိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထားမွသာ စိတ္သေဘာ ထား အမွန္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေလ်ာက္ တာ၀န္ယူရဲသည့္ စိတ္၊ သူတစ္ပါးကို အျပစ္ပံုမခ်သည့္စိတ္၊ တာ၀န္ကို ခဲြေ၀ေပးႏုိင္သည့္စိတ္မ်ားလည္း ရွိထားအပ္ေပသည္။

          သင္သည္လည္း စိတ္သေဘာထားအမွန္သာ ထားႏုိင္ခဲ့လွ်င္ လူေတာ္ျဖစ္ရံုမကဘဲ လူတတ္ တစ္ေယာက္လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ၾကင္နာသနားတတ္ရံုသာမက ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းမႈ လူ႔က်င့္၀တ္မ်ားကိုလည္း နားလည္ သိရွိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ၾကည့္ရႈ ေထာက္ထားညႇာတာတတ္ရံုမက အေပၚအဆင့္ဆင့္ကိုလလည္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္ စိတ္ သေဘာထားမွန္ရန္သာ လုိပါမည္။ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္သေဘာ မမွန္ကန္ပါက ဘ၀တစ္သက္တာလံုး တိုးတက္မႈ မရွိဘဲ စိတ္ထားမျပည့္၀သူအျဖစ္သာ ျဖတ္သန္းသြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ထားမွန္ကန္စြာ ထားရွိပါက မိမိရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးၾကည္လင္ရႊင္ပ်ေနၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ ဥပဓိရုပ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းပိုင္ဆိုင္ထားႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ ပိုမိုေလ့လာခြင့္မ်ား ရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမွာလည္း တြယ္က်ယ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံႏုိင္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း ပိုမို ၀င္ဆန္႔ႏုိင္ျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ စိတ္ထားထက္သန္မႈရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈရွိျခင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

          တကယ္လို႔သာ စိတ္သေဘာထား မမွန္ကန္ဘဲ အမ်ားအေပၚ စိတ္ယုတ္ညံ့မႈသာ ထားရွိခဲ့လွ်င္ေတာ့ ယေန႔ မည္မွ်ပင္ ရာထူးႀကီးၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္သက္စားမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနေစကာမူ ေန႔တိုင္း အမ်ားသူငွါနဲ႔ သဟဇတ မတည့္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေသာက ဗ်ာပါဒ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ညေပါင္းမ်ားစြာကို ၾကံဳဆံုခံစားေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကရဲ႕အလွကို ဖ်က္စီးေနၾက သူမ်ားထဲတြင္ မိမိမပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘ၀ကို စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္ၾကေစဖို႔ တို႔အားလံုး စိတ္သေဘာထား မွန္ကန္ၾကပါစို႔ေနာ္။

 

မေနာျဖဴေလး

 

 

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Mar 20, 2014

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment