Professional Authors

ပုိ႔ကုန္အခြန္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းနွူန္း

ပုိ႔ကုန္အခြန္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းနွူန္း
ျမန္မာျပည္မွာ ကုန္ေစ်းက တက္ပီးရင္ျပန္မဆင္းဘူး ဘာေၾကာင့္ မဆင္းတာလဲ….စဥ္းစားမိသေလာက္ လက္ေတြ႔ျမင္ရသေလာက္ေတြ႔ရွီခ်က္ေလးကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္လုိ႔ ဒါေလးေတာ့ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါဦး…ကုန္ေစ်းနွူန္းတက္ရသည့္ အေၾကာင္းေတြထဲတြင္ (၁)သယံဇာတေတြ ရွားပါလာျခင္း(သုိ႔)ျပည္တြင္းထြက္ ထြက္ကုန္ေတြ ေလ်ာ့က်လာျခင္း(၂)ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ အလြန္အမင္း တင္ပုိ႔ေနျခင္း(အလြန္အမင္းဆုိသည္မွာ ကုိယ့္ရွိတာထက္ ပုိမုိ႔၍ပုိလုိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္)
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔မွူ႔ကုိ ေလ်ာ့ခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း…ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔ေသာသူမ်ားကုိ ပုိ႔ကုန္အခြန္တုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ နာပါတ္(၂) အခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါသည္လုိ႔ ျမင္ပါသည္ (ထင္တာမဟုတ္ပါ)။ဥပမာေျပာရင္ ငါးဆုိပါေတာ့ (ေရထဲက ငါး)ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္းအုိင္ ပင္လယ္ေတြ ေပါမ်ားသျဖင့္ ငါးမ်ိဳးစုံေပါပါသည္ သုိ႔ေသာ္ ေစ်းမေပါပါ(ေစ်းၾကီးပါသည္)။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ငါးမျမင္ ဖားမျမင္ ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံေတြ အလြန္ေပါေသာေၾကာင္ ျဖစ္ပါသည္။ဆုိၾကပါစုိ႔ ဒူဘုိင္း၊ ေဆာ္ဒီ ဘာရိန္း စသည္စသည္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ငါးမျမင္ ဖားမျမင္ဖူးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလုိ႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ကုိ ငါး၊ ဖား အေတာ္ကုိရွားပါသည္(ရွိကုိမရွိဟု ထင္ပါသည္…..)

ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိရင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ပီး ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ေနေသာ စက္ရုံ အခ်ိဳ႔သည္ ေလး ငါးပိႆခန္႔ ရွိ ငါးျမစ္ျခင္းကစလုိ႔၊အလြန္အလြန္ေသးမႊားေသာ(လက္ေခ်ာင္းေတြထဲက လက္သန္းထက္ပင္ေသးေသာ) ငါးသံခ်ိပ္ အထိ ငါးျဖစ္ရင္ပီးေရာ တင္ပုိ႔ေနသူေတြ ရွိပါတယ္.။ဆုိပါဆုိ႔ နုိင္ငံျခားကုိ ပုိ႔ရင္ ၁၀ေလာက္ရမယ္ ဒီမွာေရာင္းရင္ တစ္က်ပ္ပဲရမယ္ဆုိပါေတာ့…ႏွူိင္းယွဥ္ၾကည့္ရမွာ ငါးတင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ငါး ဖားမျမင္ဘူးသည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ရွိေနေသာ ေစ်းႏွူန္းတုိ႔ျဖစ္သည္…ဒီႏုိင္ငံမွာ တစ္က်ပ္ႏွင့္၀ယ္ ခုတ္ထစ္ သန္႔ရွင္ေရးလုပ္ခက ေနာက္တစ္က်ပ္ တင္ပုိ႔ခက ေနာက္ႏွစ္က်ပ္ ဘာစရိတ္ ညာစရိတ္က ေနာက္တစ္က်ပ္ စုစုေပါင္း ငါးက်ပ္ ဆုိပါေတာ့ အျမတ္က ငါးက်ပ္က်န္ေသးတယ္၊သိပ္ ပီး တြက္ေခ်ကုိက္တာေပါ့ ေစ်းကြက္ထဲကငါးေတြအကုန္လုံးကုိ တစ္က်ပ္တန္တာ တစ္က်ပ္ခြဲေပးပီး၀ယ္၊ ကုန္ရွားသလား ႏွစ္က်ပ္ေပးပီး၀ယ္ သုံးက်ပ္ေလာက္အျမတ္က်န္ေသးတယ္။ကုန္ေစ်းနွူန္းေတြတက္သြားပီ….နာပါတ္(၁)အခ်က္ျဖစ္တဲ႔ သယံဇာတေတြ ရွားပါရင္ေသာလည္ေကာင္း လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ၀ယ္ယူသူေတြ မ်ားေနရင္ေသာ လည္းေကာင္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ ကုန္ပစၥည္းေတြ ရွားပါးလာတဲ႔အခါ ၀ယ္လုိအားမ်ားပီး ေရာင္းလုိအားနည္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းနွူန္းမ်ား တက္သြားပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ သုံးသပ္ရလ်င္(သုံးသတ္တာမဟုတ္ပါ… ) လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ၀ယ္မွူ႔တြင္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ကုိ အထူးဂရုျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါသည္…..ဒါေၾကာင္႔ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားလုိက္ ပုိ႔ကုန္အခြန္ေတြကို တုိးျမွင့္လုိက္ရင္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လည္း အခြန္ရမည္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတြ နဲနဲေတာ့ အရွိန္သတ္သြားမည္ဟုထင္ပါသည္။ဟိုကုိပုိ႔ရင္ အရင္က ေလးငါးက်ပ္ျမတ္ရင္ ႏွစ္က်ပ္သုံးက်ပ္ေလာက္ေတာ့က်န္ဦးမွာေပါ့ …ဒါေပမယ့္ ရွိသမွ်ထြက္ကုန္ေတြကုိ အလုံးအရင္းတင္ပုိ႔မွူ႔ေတာ့ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ဟုထင္မိပါေၾကာင္းးးးးးးးးးးးးးး
ေန႔သစ္
(9.50…..၂၀.၁.၁၃)

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Jan 20, 2014
Comment #1

ခံစားခ်က္ေတြျပင္းတယ္ေနာ္…………ခိခိ

commentinfo By: May Kha at Jun 2, 2014
Comment #2

ခံစားခ်က္ေတြ ျပင္းဆုိ ……
အဲ႔လုိ စက္ရုံမ်ဳိးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ေလ….ေတြ႔ေန ျမင္ေနရတာေပါ့
ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက အသားၾကီး ငါးၾကီး သိပ္မစားၾကဘူးေလ (အေနာ့္အထင္)
စားတဲ႔ငါးေသး ငါးမႊားေတြကရွား…ရွားဆုိ အလြန္အမင္း တင္ပုိ႔ေနတယ္ေလ(ေစ်းၾကီးေပးပီး စက္ရုံေတြ က လက္၀ါးၾကီးအုပ္ပီး၀ယ္ေနတယ္) ….ပီးေတာ့ ခုိးပုိ႔တယ္ အစုိးရက အဲ႔သည္ ငါးေသးငါးမႊား ေတြကို အခြန္ပို္ေကာက္ ေပမဲ႔ (ထပ္တုိးပီးေကာက္သင့္တယ္) ..ပုိမုိတင္က်ပ္သင့္တယ္……

………………………………………………..
ဒါေပမဲ့ခုိးပီးပုိ႔တယ္…..ဒီေတာ့

commentinfo By: nate thit at Jun 9, 2014

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment