Professional Authors

စာလံုးေပါင္းအျမန္စစ္ေပးေနၿပီ


ေယးခ်င္တာကိုေယးတတ္သလိုျခေယးေတာ့မရ္ဆိုယင္စါလဳံးေဘာင္းမွန္ဖုန္႔လိဳဒယ္
လန္းေရွာက္တန္႔ခါစ သန္႔တ၀ါတစ္ေဂါင္လုန္ အခုေတာ့ ၾကည့္
စန္းတ၀ါး၀ါးေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ယုန္ေတာင္ေျပးေခြးေျမာက္လိုက္ျဖစ္လိုဖ်စ္
တစ္ခါတစ္ေလ ဘယ္၀ဆိုဒါ အီးခိုးေပါက္တာထက္ ဆိုးရြာလြန္းဒယ္
ဒီေဒါ့ငာဒို႔ေတြ စါလံဳးေပာင္းမမွန္တဲဲ့ ဒီဂဗ်ာဂိဳဆက္ဖန္႔ဂ်မယ္

စါလဳံးေပာင္းမမွန္တဲ့ ငာ့ဂဗ်ာ
 

ဒီစကါးလဳံးေတြက အမွန္လိဳ႕ အဘိဳးကေပ်ါခဲ့လိဳ႕လါး
ငာကေတါ့ ” င ” ကိဳ
တ၀င္းပဴ စသတ္ ” တစ္ ” လိဳ႕
အသံထြက္ခဲ့ယင္ ေနာင္လဴေတြလဲ လိဳက္ ” တစ္ ” က်မွါလါး
ကိဳယ္ပိဳင္အသိေလးနဲ႕ အစြဲေတြခြၽတ္က်ည့္ေပာ့
ငာ့အမွါးဟာ ေနာက္လဴအတြက္အမွန္ ဖ်စ္ခ်င္ဖ်စ္ေနမယ္

အခုေရးေနတဲ့ ဂဗ်ာေတါင္ ဖတ္ရေတာ္ေတာ္ခက္သြါးလါး
ဘါသါပ်န္တခဳလိဳတယ္ အဲဒီညေနအတြက္
ဒါက်ေနာ္တိဳ႕ အူးေႏွာက္က်ီးရဲ႕ တိတ္ဆိတ္မႈရာသီ
နါးမလဲရင္ မေ၀ဖန္နဲ႕ေပါ့ ေလာကႀကီးက ျခီးစိမ္းပန္းေနတဳန္းပဲ
အျမိဳးကိဳျခစ္ရင္ကြဲလြဲမႈကိဳ တိဳးတက္မႈနဲ႕မေရါေစနဲ႕ေပါ့ေလ

ေ၀ဖန္ျခင္ရင္ ဦးေခါင္းေတြဖ်ဳတ္ခဲ့ပာ
ကိဳယ္ကိဳယ့္ႏွလဳံးသားအပ်ည့္နဲ႕လဴ ဖ်စ္ပ်ီးလို႕ယဴစရင္
နဲနဲ ဖြင့္က်ည့္ပါ ဒာမွအစစ္မဖ်စ္ရင္ အဲဒီ့ေဂါင္းဟာ အတဳ . . . .
စီးကန္းေတြက အႏုပညါအတြက္ ေခြးရူးတေကါင္
စနစ္ေတြက စံဖ်စ္ဖိဳ႕က်ိဳးစားရင္ အႏုပညါပ်က္တယ္

ေအါင္မ်င္ျခင္လိဳ႕ ဂဗ်ာေရးတဲ့ မင့္ဂဗ်ာညစ္ၾကယ္ၾကယ္ေတြ
ငာ့အႏုပညာ ဂဗ်ာဆိဳတဲ့အရာနဲ႕လါမႏိဳင္းနဲ႕ေပာ့
ေလါကက်ီးက မင္းကိဳေလွါင္ရယ္လိမ့္မယ္ စဳတ္တသတ္သတ္နဲ႕
ဖ်စ္ႏိဳင္ရင္ ငာ့တကိဳယ္စါ ေလါင္မ်ိဳက္ခြင့္ပ်ဳပါ . . .

သတ္မွတ္ျခက္ကို အႏဳပညါစိတ္ရွိရင္ လဳံးတီးခြၽတ္က်ည့္ေပါ့
ကိဳယ္ပိဳင္ ခံစါးျခက္ကိဳေတြ႕လိမ့္မယ္
မယဳံရင္ အပိဳစကါးလိဳ႕ ဖြေပာ့ေလ . . .
မညါတတ္ေပမဲ့ အမွန္တရါးက ခင္ျဗားျမက္စိေအါက္က
ဂဗ်ာ ေပၚမွာ . . .
ကဲ ငာ့ကို သတ္လိဳ႕ရပ်ီး . . . ။

ဘာမ်ားေျပာခ်င္ေသးပါလိမ့္
ပါးစပ္ေသနတ္ပစ္တယ္ဆိုတာ လက္ညိွဳးေလးေကြးစရာမလိုပါဘူး
ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးပခံုးေပၚထမ္းတင္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္
City Mart မွာသြား၀ယ္ျပီး အလံုးလားအျပားလားေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္
ခင္ဗ်ားရႈတဲ့ေအာက္ဆီဂ်င္ အေငြ႕လား အစိုင္အခဲလားဆိုတာသံသယမျဖစ္နဲ႔
နာမည္ၾကီးခ်င္ရင္ေတာ့ ဟိုေမာ္ဒယ္ဂဲလ္မေလးလို
Body Lotion ေၾကျငာတစ္ကဒ္ေလာက္ရိုက္ေပး
မယ္
ကဲ….စမယ္
ရယ္ဒီ
ဖိုး
သရီး
တူး
၀မ္း
အက္ရွင္
ကဒ္………………။

အမည္မဲ့+nelay
In: ကဗ်ာ Posted By: Date: Oct 16, 2010
Comment #1

mite tal byar!!!! kg tal

commentinfo By: အသဲကြဲမိုး at Oct 16, 2010
Comment #2

ေခါင္းကုိမူးသြား တာဘဲ

commentinfo By: Flora White at Oct 17, 2010
Comment #3

ဂဗ်ါဂသိပ္ေကာင္းဒရ္၊
ဆာဏံုးေပာင္းသာမွဏ္ယင္ပိုေကါင္းမွါဘဲ
ေဂ ာင္းဏဲဏဲမဴးသြါးဒယ္

မင္းလူန

commentinfo By: ကသစ္နီ at Oct 18, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment