Professional Authors

ေလာကနႏၵာ ဆိပ္ကမ္းမွာ (ေဇာ္ဂ်ီ)

ညီသစ္ဆင္း
ၿပည့္လင္းဧရာ၊ ဆိပ္ကမ္းသာသို ့
ငါလည္းေရာက္ဖူး၊ ဦးခ်ဖူး၏
ကမ္းနဖူးက၊ ၾကာဖူးလွသို ့
ေလာကနႏၵာ၊ ေစတီမွာတည့္
၀ဲယာ၀န္းက်င္၊ မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္
ၿမင္ေလရာရာ၊ လြမ္းစရာတည့္
နႏၵာေအာက္နား၊ ၿမစ္ကမ္းပါး၌
လာသြား ညာေၾက၊ ရြက္စံုေလွတို ့
ေရစပ္မွာ ဆိုက္၊ ၾကက္ေတာင္စိုက္တည့္
လိုက္ထိုက္ဆက္သြယ္၊ ကုန္ဖလွယ္သည္
ရယ္ၾက ေမာၾက ေပ်ာ္လိုက္ၾက။
နႏၵာေလာက တက္ဖူးၾက။
ငါေရာက္စဥ္က မ်က္ၿမင္ပါ့။
ငါၿမင္ခဲ့ရ ဆိပ္ကမ္းအလွ။
မင္းၿမင္သမွ် ေၿပာစမ္းပါ့။

ေနာင္ခ်စ္ညီခင္၊ ေရာက္ခဲ့စဥ္က
မ်က္ၿမင္ေၿပာရ၊ မထူးလွတည့္
ထက္က နႏၵာ၊ ေအာက္မွာ ဆိပ္ကမ္း
ရြက္ေလွတန္းတည့္
ပဲ ႏွမ္း ထန္းလ်က္၊ အညာထြက္ကို
ေၾကထြက္ စပါး၊ ငါးပိ ဆားႏွင့္
လဲစား ေရာင္း၀ယ္၊ ကုန္ဖလွယ္သည္
ရယ္ၾက ေမာၾက ၿမင္ခဲ့ရ။
ဘုရားတက္ဖူးၾက ၿမင္ခဲ့ရ။
အုိဘယ့္အစ္ကို ၿမင္သလိုပ့ါ။

သို ့ပါကတဲ
စိတ္ထဲရႊင္ၾကည္၊ ေနာင္ၾကီးညီ၌
ထူးသည္ဆိုစရာ၊ ရိွခဲ့ပါ၏
ေပါကၠာရာမ
သိၾကေက်ာ္ၾကား၊ မင္းႏွစ္ပါး၏
ေထာင္လႊား မာန္ဟုန္၊ ရာဇဂုဏ္တည့္
ဂုဏ္ညိႈးစရာ၊ ၾကံဳၾကပါလည္း
ၿပည္ရြာစိုးရ၊ မင္းမာနကို
ခ်တက္ခ်ိန္မီ၊ သိလုိက္သည္တြင္
ထူးၿပီအလွ ညီ့စိတ္က။

မင္းတစ္ပါးမွာ၊ ေနာ္ရထာတည့္
လကၤာဒီပ၊ သီဟဌမွ
ဆက္သလိုက္သား၊ စြယ္ေတာ္ပြားကို
ပင့္သြားနာ၀ါ၊ ေရယဥ္သာသည္
ဧရာကမ္းခြင္၊ ဆိုက္မည္ၿပင္၏
ၿပည့္ရွင္ေစာထီး၊ မင္းမာန္ၾကီးႏွင့္
ဆင္စီးကာသာ၊ ဆီးၾကိဳလာေသာ္
ေရမွာဆင္းသက္၊ ဦးထိပ္ရြက္မွ
ဆက္သႏိုင္မည္၊ ဟန္ ့လိုက္သည္တြင္
ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ေနာ္ရထာသည္
သဒၵါစိတ္ရင္း၊ ေရသို ့ဆင္းသည္
မၿငင္းႏွိမ့္ခ် သူ ့မာန။
ဦးထိပ္ရြက္၍ လက္ခံၿပ။
ႏွိမ့္ခ်မာန၊ ရႊန္းပသဒၶါ
ပြင့္လင္းလာသည္
နႏၵာေလာက ဆိပ္ကမ္းမွ။
ညီၿမင္ခဲ့ရ ဆိပ္ကမ္းလွ။

ထို ့ေနာက္ ဒုတိယ
နရပတိ၊ မင္းအလွည့္တည့္
မင္း၏ဆရာ၊ မဟာေထရ
စာရိတၱႏွင့္၊ သီလၿပည့္သူ
ပံ့သကူတည့္၊ သူၿမတ္မိန္ ့ဟ
ဆံုးမၿပတ္သား၊ ဆိုစကားကို
မင္း နား မနာ၊ မင္း ေခါင္းမာ၏
ထိုခါ မေထရ္၊ ပုဂံေၿမ၌
မေနလိုၿပီ၊ သီဟုိ႒္ဆီသို ့
ၾကြခ်ီေတာ့မည္၊ သို ့ၾကံစည္၍
ေစတီနႏၵာ၊ ဆိပ္ကမ္းသာသို ့
ဆင္းလာ အားၿပ မေထရ္က။
သေဘၤာ သီဟ႒ ေစာင့္ရန္ပါ့။

မဟာေထရ၊ အင္အားၿပ ဟု
နရပတိ၊ ေစာဘုန္းရိွသည္
သိလွ်င္ သိခ်င္း၊ သတိကင္း၍
ထန္ၿပင္းထိန္ ့လန္ ့၊ ၾကက္သီးၿပန္ ့၏
မသန္ ့လိပ္ၿပာ၊ တုန္လႈပ္လာ၏
ငါ့ရြာ ငါ့ေၿမ၊ ငါ့ေတာေၿခႏွင့္
ငါေနစံၿမန္း၊ ငါ့ေရႊနန္း၌
ဆြမ္းမခံရ၊ ရင့္သီးလွ ဟု
မာန စကား၊ ဆိုမိမွား ဟု
တရားကိုၿမင္၊ ဆရာရွင္ကို
ခုပင္ ပင့္ေခ်၊ မင္းခ်င္းေစသည္
မေထရ္ၿပန္ၾကြ ေမတၱာၿပ။
ႏွိမ့္ခ်မာန၊ ေအးၿမ ေမတၱာ
ပြင့္လင္း လာသည္
နႏၵာေလာက ဆိပ္ကမ္းမွ။
ညီၿမင္ခဲ့ရ ဆိပ္ကမ္းလွ…။

ေဇာ္ဂ်ီ
(ရႈမ၀၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၉၈၅)

Comment #1

Simply cutie poem.

commentinfo By: ei lay at Aug 11, 2012

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment