Professional Authors

အစ၏အဆံုး (သို့မဟုတ္) အဆံုး၏အစ – သွ်ပ္မွဴးေက်ာ္ (ထူးအိမ္သင္)

ကမၻာဦးသူတို့သည္ ရသပထဝီကိုစားကုန္၏။ အခ်ို့အဆင္းလွကုန္၏။
အခ်ို့အဆင္းမလွကုန္။
ထိုသူတို့တြင္
အဆင္းလွသူတို့သည္ အဆင္းမလွသူတို့ကို
မထီမဲ့ျမင္ျပုျကကုန္၏။
ထိုသို့ျပုသည္ရွိေသာ္ .. ။
(ဦးကုလားရာဇဝင္)
နွလံုးသားနဲ့ဖတ္ဖို့
(ရင္၌ျဖစ္ေသာ)
ခ်စ္ဇနီးသို့။

သွ်ပ္မွဴးေက်ာ္

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment