Professional Authors

“နာဒယ္ ကြာ”မွတစ္ပါးေျပာၾကားရန္စကားလုံးမရွိ

 

“နာဒယ္ ကြာ”မွတစ္ပါးေျပာၾကားရန္စကားလုံးမရွိ

 

 

၂၀၁၃ တေပါင္းလကေတာ႔ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြကိုသယ္ေဆာင္လာေသာလ လုိ႔ဘဲဆုိခ်င္ပါသည္

လက္ပန္းေတာင္အစီရင္ခံစာထြက္လာခဲ႔။

ဒီအစီရင္ခံစာ ေဆာင္ရြက္ဘုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စတာ၀န္ေပးကတညး္က အမ်ားစုစိတ္ထဲမွာ

ထုိးအေက်ြးခံရတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားခဲ႔ၾကတာကလဲ နစ္နာမွာကိုၾကဳိတင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင္႔ပင္။

အမ်ားၾကဳိတင္ထင္ထားသလုိဘဲ ျဖစ္လာခဲ႔။

အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မအားလပ္ေသာတာ၀န္မ်ားၾကားမွ တာ၀န္ယူ၍ေရးသားခဲ႔ေသာ

အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္မၾကည္႔ ဘဲ လက္မခံဟု ေျပာရက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ႔။

သူတုိ႔အားလုံး၏ အသိစိတ္ထဲတြင္ ရုိ္္က္သြင္းခံထားရသည္မွာ

“စီမံကိနး္လုံး၀ဖ်က္သိမး္ေရး”မွလြဲရင္ ဘာမွလက္မခံဟု ျဖစ္ေနျခငး္က အားလုံးကိုအခက္အခဲျဖစ္ေစသည္မွာလဲအမွန္။

အရင္က ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္ကို သဲသဲလွဳပ္ခဲ႔ၾကေသာေဒသခံမ်ားမွ

အစီရင္ခံစာထြက္အျပီး လာေရာက္ခ်ိန္ေတြ သဲသဲမဲမဲဆန္႔က်င္ခဲ႔ၾကသည္မွာ အ့ံအားသင္႔စရာ။

ဂ်ာနယ္မ်ားမွာေတြ႔ရတဲ႔ ကားျပဴတင္းေဘာင္ေပၚမွာ ေငးၾကည္႔ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံျမင္ရ

သည္မွာ က်ေနာ္႔အတြက္ေတာ႔ စိတ္မခ်မ္းေျမစရာ။

အမ်ားစု၏ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကိုျပီး အပင္ပနး္ခံကာ စိတ္ႏွစ္၍လုပ္ေဆာင္ထားေသာ

ကိစၥအတြက ္ျပန္လည္ရရွိလာေသာ စိတ္ပ်က္ဘြယ္ရာ ရလဒ္အတြက္ ရင္ထဲမွာနာက်င္ေနမည္မွာ

အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားအတြက္ ဟုခံယူထားေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္၍သာ မိမိရင္တြင္းခံစား

ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္သည္ကေတာ႔ ေသခ်ာလွေပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ရင္ထဲမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ ျဖစ္သြားသည္က ေတာ႔ အမွန္ပင္။

ရာဇ၀င္လာ စကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ

“ရန္သူလက္တြင္ေခြးေသ ၀က္ေသ ေသရစ္ေပေတာ့”ဟူေသာက်န္စစ္မင္း၏စကားကို

သာမန္လူတစ္ေယာက္သာဆုိလ်င္ေျပာမိမွာ ဧကန္မုခ်။

ဘ၀တြင္ေအးခ်မး္စြာ ေနသင္႔ေသာအသက္အရြယ္ေရာက္ေသာ္လည္း မျငိမး္ခ်မး္နုိင္ေသးေသာ

တုိင္းျပည္အတြက္ ရတက္မေအးစြာႏွင္႔ အခက္အခဲေပါငး္မ်ားစြာၾကားမွလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ

ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္အတြက္ ၀မး္နည္းမိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိးေကြ်းလ်င္ေတာင္မွ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ုိးအတြက္ ခံယူနုိင္ပါသည္ဆုိေသာ

စကားရပ္ကေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာသက္ေသခံလက္မွတ္ပင္။

ယခင္ အခ်ဳပ္အေနွာင္မ်ားၾကားမွလြတ္ကင္းလာခ်ိန္မွစ၍ မေနမနားလုပ္ေဆာင္ေနသူ၏

လမး္ခရီးကား ယခုမွ ျပန္လည္စတင္ေနရသူအတြက္ေတာ႔ အားေလ်ာ႔စရာ ကိစၥပင္။

သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားစုက ယခင္ထက္ပင္ ပုိမုိေလးစားလာျခင္းကေတာ႔ အရွံးထဲမွအျမတ္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။

 

**********************************************************************

ပူပူေႏြးေႏြး မိတၳီလာကိစၥကလညး္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔စရာ။

မျဖစ္စေလာက္ေသာအေၾကာင္းတရားေလးမွစတင္လာေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက

ရင္နင္႔စရာေကာင္းလွပါသည္။

မည္သူ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးခံရ၍ပ်က္စီးသြားေသာ အရာမ်ားကား

မ်ားျပားလွေပသည္။

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသစ္တည္ေဆာက္၍ရနုိင္ေသာလည္း ယုိယြင္းသြားေသာ

နာက်င္ခံစားသြားရေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဆုံးရွုံးမူ႔အတြက္ကေတာ႔  ျပန္လည္ေကာင္းလာဘုိ႔

အခ်ိန္မ်ားစြာယူရေပအုံးမည္.။

၄င္းျမဳိ႔တြင္ေနထုိင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဆက္သြယ္ၾကည္႔မိေသာအခါ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမူ႔မ်ားအတြက္

၀မ္းနည္းစကားထက္ မလုံျခဳံေသာဘ၀မ်ားအတြက္ ညည္းညဴသံမ်ားက ပုိ၍စိတ္ထိခုိက္ေစျပန္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မ်က္ေစ႔တစ္မွိတ္လ်ပ္တစ္ပ်က္အတြင္း ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေသာပ်က္စီးမူ႔မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး အခ်ိန္ လူအင္အား ေျမာက္မ်ားစြာျပန္လည္ေပးဆပ္ရပါအုံးမည္။

ပိုဆုိးသည္ကား လူငယ္မ်ားအတြက္ ဘ၀လမး္ခြဲမွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိေနခ်ိန္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔အတြက္ ျပန္လည္၍ အပင္ပန္းခံၾကရအုံးမည္မွာဧကန္မလြဲ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတူေနၾကေသာ ဒုကၡသုကၡကို အတူတစ္ကြခံစားေနထုိင္ခဲ႔ၾကေသာ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း

နာရီပုိင္းေလးအတြင္းမွာ ရန္သူျဖစ္သြားၾကသည္ကေတာ႔ အံ႔ၾသ၀မး္နညး္စရာ။

မသိနားမလည္ျခငး္မ်ား ၊တစ္ကုိယ္ေကာငး္ဆန္ျခငး္မ်ား၊ေ၀ဖန္ပုိငး္ျခားျခင္းမျပဳဘဲနားေယာင္ခဲ႔ျခင္းမ်ား၊

အရုိင္းစိတ္ကို အလုိလုိက္မိခဲ႔ဲျခင္းမ်ား၏ ဆုိး၀ါးေသာရလာဒ္ကို ၄င္းျမဳိ႔တြင္ေနထုိင္သူမ်ားကသာပုိမုိ

ခံစားၾကရမည္မွာ ကလည္းအမွန္မလြဲ။

 

*********************************************************************

လက္ပနး္ေတာင္းေတာင္ကိစၥႏွင္႔ ယခုမိတၳီလာကိစၥတြင္ပါ ဆုိး၀ါးေသာအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္

တြန္းပုိ႔ခဲ႔ၾကေသာ အစြန္းေရာက္မ်ားလည္း ဆင္ျခင္သင္႔ျပီဟုထင္ပါသည္။

မသိမျမင္မၾကားဘူးသူတစ္ေယာက္က ရမး္သန္းဖြလုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာေလးအေပၚတြင္

တုန႔္ျပန္လုိက္ၾကေသာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမူ႔မ်ားက အမုန္းတရားမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးပြားေစခဲ႔သည္အမွန္။

မည္သူမဆုိ ျမန္မာျပည္တြင္းေနထုိ္င္သူတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္႔အေၾကာင္းတရား၏ ရလာဒ္ဆုိးမ်ား

ကို အတူတူ ခံစားရမည္ကိုေတာ႔ သတိျပဳသင္႔သည္ဟုထင္မိပါသည္။

တုိင္းျပည္ေကာငး္ဘုိ႔အတြက္ဦးေမာ႔စျပဳလာခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ႔သုိ႔ေသာ အျဖစ္ဆုိးမ်ားေၾကာင္႔

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရေသာေၾကာင္႔ တုိးတက္မူ႔ ေႏွာင္႔ေနွးမည္ကေတာ႔ အေသအခ်ာ။

ယခုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ “ နာဒယ္ကြာ……………….”ဟူေသာစကားရပ္မွအပ

ေရြးခ်ယ္ရန္စကားလုံးမရွိ။

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဖြင္႔ထားေသာစိတ္တံခါးမ်ားျဖင္႔ မိမိကိုယ္မိမိျပန္လည္သုံးသပ္ဘုိ႔လုိျပီဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

 

 

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး။

22-3-2013

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment